Bảng giá vé máy bay quốc tế của Vietnam Airlines

Liên hệ vé Châu Âu: 08.3514.6666 – 08.3517.6517 (mr Quang – ms Li)

Các mức giá dưới đây chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng. Các mức giá dưới đây áp dụng cho các vé xuất từ ngày 01/06/2009 đến hết ngày 31/03/2013.

Từ

Đến

Giá khứ hồi từ

Hạng dịch vụ

Ghi chú

Hà Nội

Bắc Kinh

685USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Bắc Kinh

355USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Bangkok

337USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Bangkok

77USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Busan

1.075USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Busan

595USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Côn Minh

265USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Frankfurt

2.535USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Frankfurt

875USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Fukuoka

1.335USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Fukuoka

815USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Hong Kong

805USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Hong Kong

405USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Kuala Lumpur

497USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Kuala Lumpur

137USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Luang Prabang

467USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Luang Prabang

247USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Melbourne

1.975USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Melbourne

785USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Moscow

2.535USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Moscow

775USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Nagoya

1.335USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Nagoya

815USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Osaka

1.335USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Osaka

815USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Paris

2.535USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Paris

875USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Phnom Penh

667USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Phnom Penh

357USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Quảng Châu

225USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Seoul

1.075USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Seoul

595USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Siem Reap

667USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Siem Reap

357USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Singapore

497USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Singapore

107USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Sydney

1.975USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Sydney

785USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Taipei

875USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Taipei

615USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Tokyo

1.335USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Tokyo

815USD

Hạng phổ thông

Hà Nội

Vientiane

467USD

Hạng thương gia

Hà Nội

Vientiane

247USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Bắc Kinh

975USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Bắc Kinh

485USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Bangkok

377USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Bangkok

77USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Busan

1.045USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Busan

565USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Frankfurt

2.535USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Frankfurt

875USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Fukuoka

1.335USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Fukuoka

765USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Hong Kong

802USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Hong Kong

260USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Kaohsiung

775USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Kaohsiung

575USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Kuala Lumpur

477USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Kuala Lumpur

77USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Melbourne

1.975USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Melbourne

785USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Moscow

2.535USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Moscow

775USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Osaka

1.335USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Osaka

765USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Paris

2.535USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Paris

875USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Phnom Penh

467USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Phnom Penh

247USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Quảng Châu

415USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Seoul

1.045USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Seoul

565USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Siem Reap

467USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Siem Reap

247USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Singapore

477USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Singapore

77USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Sydney

1.975USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Sydney

785USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Taipei

775USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Taipei

575USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Tokyo

1.335USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Tokyo

765USD

Hạng phổ thông

Tp. Hồ Chí Minh

Vientiane

667USD

Hạng thương gia

Tp. Hồ Chí Minh

Vientiane

357USD

Hạng phổ thông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

VÉ MÁY BAY 247 | 87F Đinh Tiên Hoàng Q.BT TP HCM
Đặt vé Quốc Tế: (08)35146666 - Đặt vé Nội Địa: (08)35180456
VÉ MÁY BAY 247