Bảng Giá Vé Máy Bay Vietnam Airlines nội địa

 

Bảng Giá Vé Máy Bay Vietnam Airlines nội địa

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Hà Nội

GIÁ VÉ HẠNG VÉ BOOK CODE GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ

01 Y Y VND 4990000* 529000 5,519,000 Người lớn

02 IN I VND 1920000 222000 2,142,000 Người lớn

03 ZN Z VND 1620000 192000 1,812,000 Người lớn

04 YVN K VND 1619000 192000 1,811,000 Người lớn

05 MPX M VND 1480000 178000 1,658,000 Người lớn

06 RN R VND 1340000 164000 1,504,000 Người lớn

07 QN Q VND 1200000 150000 1,350,000 Người lớn

08 EN E VND 1060000 136000 1,196,000 Người lớn

09 PN P VND 860000 116000 976,000 Người lớn

Giá vé máy bay Vietnam airlines Sài Gòn Đà Nẵng

GIÁ VÉ HẠNG VÉ BOOK CODE GIÁ VÉ THUẾ TỔNG GIÁ

01 Y Y VND 2957000* 326000 3,283,000 Người lớn

02 IN I VND 1200000 150000 1,350,000 Người lớn

03 ZN Z VND 1060000 136000 1,196,000 Người lớn

04 YVN K VND 1047000 135000 1,182,000 Người lớn

05 MPX M VND 920000 122000 1,042,000 Người lớn

06 RN R VND 780000 108000 888,000 Người lớn

07 QN Q VND 680000 98000 778,000 Người lớn

Updated: May 25, 2016 — 3:20 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

VÉ MÁY BAY 247 | 87F Đinh Tiên Hoàng Q.BT TP HCM
Đặt vé Quốc Tế: (08)35146666 - Đặt vé Nội Địa: (08)35180456
VÉ MÁY BAY 247