Bảng giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines

Chia sẽ tin này
Đánh giá bài này

BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES

 

247-7

BỘ PHẬN BÁN VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES 247

247-2

DỊCH VỤ ĐẶT VÉ VIETNAM AIRLINES QUỐC TẾ

247-1

247-3

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC VIETNAM AIRLINES

247-4

247-4

247-5

247-5

247-6

247-6

120-phan-xich-long

BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY NỘI ĐỊA VIETNAM AIRLINES

BAY TỪ TP ĐẾN TP HẠNG THƯƠNG GIA LINH HOẠT
CH C D
Đà Nẵng Và Nha Trang 2,869,000 2,429,000
Đà Nẵng Và Đà Lạt 2,869,000 2,429,000
Đà Nẵng Và Hải Phòng 2,869,000 2,429,000
Đà Nẵng Và Pleiku
Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột
Hà Nội Và Buôn Mê Thuột 4,299,000 3,639,000
Hà Nội Và Đà Lạt 4,299,000 3,639,000
Hà Nội Và Tuy Hòa 4,299,000 3,639,000
Hà Nội Và Nha Trang 4,959,000 4,299,000
Hà Nội Và Huế 3,309,000 2,869,000 2,429,000
Hà Nội Và Đà Nẵng 3,309,000 2,869,000 2,429,000
Hà Nội Và Điện Biên
Hà Nội Và Đồng Hới
Hà Nội Và Vinh
Hà Nội và TP HCM 5,619,000 4,959,000 4,299,000
Hà Nội Và Tam Kỳ 2,869,000 2,429,000
Hà Nội Và Cần Thơ 4,959,000 4,299,000
Hà Nội Và Quy Nhơn 5,619,000 3,859,000 3,419,000
Hà Nội Và Pleiku 3,859,000 3,419,000
Phú Quốc Và Cần Thơ
Phú Quốc Và Rạch Gía
TP HCM và Đà Nẵng 3,309,000 2,869,000 2,429,000
TP HCM và Huế 3,309,000 2,869,000 2,429,000
TP HCM và Buôn Mê Thuột 2,539,000 2,209,000 1,879,000
TP HCM và Pleiku 2,539,000 2,209,000 1,879,000
TP HCM và Qui Nhơn 2,539,000 2,209,000 1,879,000
TP HCM và Đà Lạt 2,209,000 1,879,000
TP HCM và Nha Trang 2,209,000 1,879,000
TP HCM và Phú Quốc
TP HCM và Cà Mau
TP HCM và Côn Đảo
TP HCM và Tuy Hòa
TP HCM và Hải Phòng 4,959,000 4,299,000 3,639,000
TP HCM và Vinh 4,959,000 4,299,000 3,639,000
TP HCM và Đồng Hới 3,859,000 3,419,000
TP HCM và Tam Kỳ
TP HCM và Rạch Gía
Cần Thơ Và Côn Đảo
BAY TỪ TP ĐẾN TP PHỔ THÔNG LINH HOẠT & BÁN LINH HOẠT
KH K LPX MPX
Đà Nẵng Và Nha Trang 1,748,100 1,604,000 1,439,000
Đà Nẵng Và Đà Lạt 1,748,100 1,604,000 1,439,000
Đà Nẵng Và Hải Phòng 1,748,100 1,604,000 1,439,000
Đà Nẵng Và Pleiku 1,329,000 1,219,000 1,109,000
Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột 1,329,000 1,219,000 1,109,000
Hà Nội Và Buôn Mê Thuột 2,568,700 2,374,000 2,154,000
Hà Nội Và Đà Lạt 2,568,700 2,374,000 2,154,000
Hà Nội Và Tuy Hòa 2,568,700 2,374,000 2,154,000
Hà Nội Và Nha Trang 2,568,700 2,374,000 2,154,000
Hà Nội Và Huế 1,748,100 1,748,100 1,604,000 1,439,000
Hà Nội Và Đà Nẵng 1,748,100 1,748,100 1,604,000 1,439,000
Hà Nội Và Điện Biên 1,329,000 1,219,000 1,109,000
Hà Nội Và Đồng Hới 1,329,000 1,219,000 1,109,000
Hà Nội Và Vinh 1,329,000 2,374,000 1,109,000
Hà Nội và TP HCM 2,568,700 2,568,700 1,604,000 2,154,000
Hà Nội Và Tam Kỳ 1,748,100 2,814,000 1,439,000
Hà Nội Và Cần Thơ 3,118,700 3,118,700 2,099,000 2,539,000
Hà Nội Và Quy Nhơn 2,218,900 2,099,000 1,934,000
Hà Nội Và Pleiku 2,218,900 999,000 1,934,000
Phú Quốc Và Cần Thơ 1,068,300 999,000 889,000
Phú Quốc Và Rạch Gía 1,068,300 1,604,000 889,000
TP HCM và Đà Nẵng 1,748,100 1,748,100 1,604,000 1,439,000
TP HCM và Huế 1,748,100 1,748,100 1,219,000 1,439,000
TP HCM và Buôn Mê Thuột 1,329,000 1,329,000 1,219,000 1,109,000
TP HCM và Pleiku 1,329,000 1,329,000 1,219,000 1,109,000
TP HCM và Qui Nhơn 1,329,000 1,329,000 1,219,000 1,109,000
TP HCM và Đà Lạt 1,329,000 1,219,000 1,109,000
TP HCM và Nha Trang 1,329,000 1,219,000 1,109,000
TP HCM và Phú Quốc 1,329,000 1,219,000 1,109,000
TP HCM và Cà Mau 1,329,000 1,219,000
TP HCM và Côn Đảo 1,329,000 1,219,000
TP HCM và Tuy Hòa 1,329,000 1,219,000
TP HCM và Hải Phòng 2,568,700 2,568,700 2,374,000 2,154,000
TP HCM và Vinh 2,568,700 2,568,700 2,374,000 2,154,000
TP HCM và Đồng Hới 2,218,900 2,099,000 1,934,000
TP HCM và Tam Kỳ 1,748,100 1,604,000 1,604,000
TP HCM và Rạch Gía 1,068,300 999,000 889,000
Cần Thơ Và Côn Đảo 1,329,000 1,219,000
BAY TỪ TP ĐẾN TP PHỔ THÔNG TIẾT KIỆM KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT
RPX QPX EPX PPX
Đà Nẵng Và Nha Trang
Đà Nẵng Và Đà Lạt 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
Đà Nẵng Và Hải Phòng 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
Đà Nẵng Và Pleiku 999,000 889,000 779,000 669,000
Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột 999,000 889,000 779,000 669,000
Hà Nội Và Buôn Mê Thuột 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
Hà Nội Và Đà Lạt 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
Hà Nội Và Tuy Hòa 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
Hà Nội Và Nha Trang 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
Hà Nội Và Huế 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
Hà Nội Và Đà Nẵng 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
Hà Nội Và Điện Biên 999,000 889,000 779,000 669,000
Hà Nội Và Đồng Hới 999,000 889,000 779,000 669,000
Hà Nội Và Vinh 999,000 889,000 779,000 669,000
Hà Nội và TP HCM 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
Hà Nội Và Tam Kỳ 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
Hà Nội Và Cần Thơ 2,264,000 1,989,000 1,714,000 1,494,000
Hà Nội Và Quy Nhơn 1,769,000 1,604,000 1,439,000 1,274,000
Hà Nội Và Pleiku 1,769,000 1,604,000 1,439,000 1,274,000
Phú Quốc Và Cần Thơ 779,000 669,000 614,000 559,000
Phú Quốc Và Rạch Gía 779,000 669,000 614,000 559,000
TP HCM và Đà Nẵng 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
TP HCM và Huế 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
TP HCM và Buôn Mê Thuột 999,000 889,000 779,000 669,000
TP HCM và Pleiku 999,000 889,000 779,000 669,000
TP HCM và Qui Nhơn 999,000 889,000 779,000 669,000
TP HCM và Đà Lạt 999,000 889,000 779,000 669,000
TP HCM và Nha Trang 999,000 889,000 779,000 669,000
TP HCM và Phú Quốc 999,000 889,000 779,000 669,000
TP HCM và Cà Mau 999,000
TP HCM và Côn Đảo 999,000 779,000 119,000
TP HCM và Tuy Hòa 999,000
TP HCM và Hải Phòng 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
TP HCM và Vinh 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
TP HCM và Đồng Hới 1,769,000 1,604,000 1,439,000 1,274,000
TP HCM và Tam Kỳ 1,274,000
TP HCM và Rạch Gía
Cần Thơ Và Côn Đảo 999,000
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY NỘI ĐỊA VIETNAM AIRLINES

BAY TỪ TP ĐẾN TP HẠNG THƯƠNG GIA LINH HOẠT
CH C D
Đà Nẵng Và Nha Trang 2,869,000 2,429,000
Đà Nẵng Và Đà Lạt 2,869,000 2,429,000
Đà Nẵng Và Hải Phòng 2,869,000 2,429,000
Đà Nẵng Và Pleiku
Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột
Hà Nội Và Buôn Mê Thuột 4,299,000 3,639,000
Hà Nội Và Đà Lạt 4,299,000 3,639,000
Hà Nội Và Tuy Hòa 4,299,000 3,639,000
Hà Nội Và Nha Trang 4,959,000 4,299,000
Hà Nội Và Huế 3,309,000 2,869,000 2,429,000
Hà Nội Và Đà Nẵng 3,309,000 2,869,000 2,429,000
Hà Nội Và Điện Biên
Hà Nội Và Đồng Hới
Hà Nội Và Vinh
Hà Nội và TP HCM 5,619,000 4,959,000 4,299,000
Hà Nội Và Tam Kỳ 2,869,000 2,429,000
Hà Nội Và Cần Thơ 4,959,000 4,299,000
Hà Nội Và Quy Nhơn 5,619,000 3,859,000 3,419,000
Hà Nội Và Pleiku 3,859,000 3,419,000
Phú Quốc Và Cần Thơ
Phú Quốc Và Rạch Gía
TP HCM và Đà Nẵng 3,309,000 2,869,000 2,429,000
TP HCM và Huế 3,309,000 2,869,000 2,429,000
TP HCM và Buôn Mê Thuột 2,539,000 2,209,000 1,879,000
TP HCM và Pleiku 2,539,000 2,209,000 1,879,000
TP HCM và Qui Nhơn 2,539,000 2,209,000 1,879,000
TP HCM và Đà Lạt 2,209,000 1,879,000
TP HCM và Nha Trang 2,209,000 1,879,000
TP HCM và Phú Quốc
TP HCM và Cà Mau
TP HCM và Côn Đảo
TP HCM và Tuy Hòa
TP HCM và Hải Phòng 4,959,000 4,299,000 3,639,000
TP HCM và Vinh 4,959,000 4,299,000 3,639,000
TP HCM và Đồng Hới 3,859,000 3,419,000
TP HCM và Tam Kỳ
TP HCM và Rạch Gía
Cần Thơ Và Côn Đảo
BAY TỪ TP ĐẾN TP PHỔ THÔNG LINH HOẠT & BÁN LINH HOẠT
KH K LPX MPX
Đà Nẵng Và Nha Trang 1,748,100 1,604,000 1,439,000
Đà Nẵng Và Đà Lạt 1,748,100 1,604,000 1,439,000
Đà Nẵng Và Hải Phòng 1,748,100 1,604,000 1,439,000
Đà Nẵng Và Pleiku 1,329,000 1,219,000 1,109,000
Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột 1,329,000 1,219,000 1,109,000
Hà Nội Và Buôn Mê Thuột 2,568,700 2,374,000 2,154,000
Hà Nội Và Đà Lạt 2,568,700 2,374,000 2,154,000
Hà Nội Và Tuy Hòa 2,568,700 2,374,000 2,154,000
Hà Nội Và Nha Trang 2,568,700 2,374,000 2,154,000
Hà Nội Và Huế 1,748,100 1,748,100 1,604,000 1,439,000
Hà Nội Và Đà Nẵng 1,748,100 1,748,100 1,604,000 1,439,000
Hà Nội Và Điện Biên 1,329,000 1,219,000 1,109,000
Hà Nội Và Đồng Hới 1,329,000 1,219,000 1,109,000
Hà Nội Và Vinh 1,329,000 2,374,000 1,109,000
Hà Nội và TP HCM 2,568,700 2,568,700 1,604,000 2,154,000
Hà Nội Và Tam Kỳ 1,748,100 2,814,000 1,439,000
Hà Nội Và Cần Thơ 3,118,700 3,118,700 2,099,000 2,539,000
Hà Nội Và Quy Nhơn 2,218,900 2,099,000 1,934,000
Hà Nội Và Pleiku 2,218,900 999,000 1,934,000
Phú Quốc Và Cần Thơ 1,068,300 999,000 889,000
Phú Quốc Và Rạch Gía 1,068,300 1,604,000 889,000
TP HCM và Đà Nẵng 1,748,100 1,748,100 1,604,000 1,439,000
TP HCM và Huế 1,748,100 1,748,100 1,219,000 1,439,000
TP HCM và Buôn Mê Thuột 1,329,000 1,329,000 1,219,000 1,109,000
TP HCM và Pleiku 1,329,000 1,329,000 1,219,000 1,109,000
TP HCM và Qui Nhơn 1,329,000 1,329,000 1,219,000 1,109,000
TP HCM và Đà Lạt 1,329,000 1,219,000 1,109,000
TP HCM và Nha Trang 1,329,000 1,219,000 1,109,000
TP HCM và Phú Quốc 1,329,000 1,219,000 1,109,000
TP HCM và Cà Mau 1,329,000 1,219,000
TP HCM và Côn Đảo 1,329,000 1,219,000
TP HCM và Tuy Hòa 1,329,000 1,219,000
TP HCM và Hải Phòng 2,568,700 2,568,700 2,374,000 2,154,000
TP HCM và Vinh 2,568,700 2,568,700 2,374,000 2,154,000
TP HCM và Đồng Hới 2,218,900 2,099,000 1,934,000
TP HCM và Tam Kỳ 1,748,100 1,604,000 1,604,000
TP HCM và Rạch Gía 1,068,300 999,000 889,000
Cần Thơ Và Côn Đảo 1,329,000 1,219,000
BAY TỪ TP ĐẾN TP PHỔ THÔNG TIẾT KIỆM KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT
RPX QPX EPX PPX
Đà Nẵng Và Nha Trang
Đà Nẵng Và Đà Lạt 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
Đà Nẵng Và Hải Phòng 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
Đà Nẵng Và Pleiku 999,000 889,000 779,000 669,000
Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột 999,000 889,000 779,000 669,000
Hà Nội Và Buôn Mê Thuột 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
Hà Nội Và Đà Lạt 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
Hà Nội Và Tuy Hòa 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
Hà Nội Và Nha Trang 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
Hà Nội Và Huế 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
Hà Nội Và Đà Nẵng 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
Hà Nội Và Điện Biên 999,000 889,000 779,000 669,000
Hà Nội Và Đồng Hới 999,000 889,000 779,000 669,000
Hà Nội Và Vinh 999,000 889,000 779,000 669,000
Hà Nội và TP HCM 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
Hà Nội Và Tam Kỳ 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
Hà Nội Và Cần Thơ 2,264,000 1,989,000 1,714,000 1,494,000
Hà Nội Và Quy Nhơn 1,769,000 1,604,000 1,439,000 1,274,000
Hà Nội Và Pleiku 1,769,000 1,604,000 1,439,000 1,274,000
Phú Quốc Và Cần Thơ 779,000 669,000 614,000 559,000
Phú Quốc Và Rạch Gía 779,000 669,000 614,000 559,000
TP HCM và Đà Nẵng 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
TP HCM và Huế 1,274,000 1,109,000 944,000 779,000
TP HCM và Buôn Mê Thuột 999,000 889,000 779,000 669,000
TP HCM và Pleiku 999,000 889,000 779,000 669,000
TP HCM và Qui Nhơn 999,000 889,000 779,000 669,000
TP HCM và Đà Lạt 999,000 889,000 779,000 669,000
TP HCM và Nha Trang 999,000 889,000 779,000 669,000
TP HCM và Phú Quốc 999,000 889,000 779,000 669,000
TP HCM và Cà Mau 999,000
TP HCM và Côn Đảo 999,000 779,000 119,000
TP HCM và Tuy Hòa 999,000
TP HCM và Hải Phòng 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
TP HCM và Vinh 1,934,000 1,714,000 1,494,000 1,274,000
TP HCM và Đồng Hới 1,769,000 1,604,000 1,439,000 1,274,000
TP HCM và Tam Kỳ 1,274,000
TP HCM và Rạch Gía
Cần Thơ Và Côn Đảo 999,000

Updated: June 11, 2016 — 5:18 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

VÉ MÁY BAY 247 | 87F Đinh Tiên Hoàng Q.BT TP HCM
Đặt vé Quốc Tế: (08)35146666 - Đặt vé Nội Địa: (08)35180456
VÉ MÁY BAY 247