Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Thụy sỹ
Giá vé đi Thụy sỹ từ 15,463,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Thụy sỹ xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Thụy sỹ cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi Thụy sỹ

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Thụy sỹ xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Zurich (ZRH)
16:50 - 06:45
24/08/2019
15,463,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,463,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,463,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Geneva (GVA)
19:25 - 23:15
23/08/2019
15,615,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,615,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,615,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Zurich (ZRH)
14:10 - 06:45
23/08/2019
15,579,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,579,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,579,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Zurich (ZRH)
14:10 - 06:45
24/08/2019
15,579,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,579,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,579,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Basel (BSL)
19:25 - 22:20
23/08/2019
15,893,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,893,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,893,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Basel (BSL)
09:15 - 22:20
23/08/2019
15,977,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,977,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,977,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Zurich (ZRH)
11:15 - 06:45
23/08/2019
16,049,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,049,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,049,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Zurich (ZRH)
11:15 - 06:45
24/08/2019
16,049,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,049,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,049,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Zurich (ZRH)
19:35 - 06:45
24/08/2019
16,844,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,844,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,844,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Zurich (ZRH)
18:15 - 13:45
24/08/2019
16,833,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,833,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,833,000đ
Vé đi Thụy sỹ xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Zurich (ZRH)
16:05 - 06:45
24/08/2019
15,579,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,579,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,579,000đ
Hà Nội (HAN) đi Zurich (ZRH)
10:25 - 06:45
24/08/2019
16,675,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,675,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,675,000đ
Hà Nội (HAN) đi Zurich (ZRH)
16:40 - 06:45
24/08/2019
16,790,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,790,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,790,000đ
Hà Nội (HAN) đi Zurich (ZRH)
20:45 - 06:45
24/08/2019
17,604,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,604,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,604,000đ
Hà Nội (HAN) đi Zurich (ZRH)
22:05 - 13:45
24/08/2019
17,484,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,484,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,484,000đ
Hà Nội (HAN) đi Zurich (ZRH)
16:45 - 07:55
24/08/2019
19,774,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,774,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,774,000đ
Hà Nội (HAN) đi Zurich (ZRH)
10:10 - 09:45
24/08/2019
20,210,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,210,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,210,000đ
Hà Nội (HAN) đi Zurich (ZRH)
16:05 - 09:45
24/08/2019
20,653,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,653,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,653,000đ
Hà Nội (HAN) đi Zurich (ZRH)
22:55 - 09:40
24/08/2019
20,725,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,725,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,725,000đ
Hà Nội (HAN) đi Zurich (ZRH)
21:00 - 09:40
24/08/2019
20,729,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,729,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,729,000đ
Vé đi Thụy sỹ xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Zurich (ZRH)
18:00 - 09:40
24/08/2019
20,845,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,845,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,845,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Zurich (ZRH)
19:00 - 09:40
24/08/2019
20,845,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,845,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,845,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Zurich (ZRH)
20:00 - 22:35
24/08/2019
26,083,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,083,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,083,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Zurich (ZRH)
22:20 - 22:35
24/08/2019
26,083,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,083,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,083,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Zurich (ZRH)
09:50 - 06:30
24/08/2019
28,302,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
28,302,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
28,302,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Zurich (ZRH)
01:35 - 17:30
24/08/2019
28,622,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
28,622,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
28,622,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Zurich (ZRH)
16:35 - 08:15
24/08/2019
32,426,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
32,426,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
32,426,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Zurich (ZRH)
19:00 - 09:30
24/08/2019
47,699,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
47,699,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
47,699,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Zurich (ZRH)
20:00 - 09:30
24/08/2019
47,699,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
47,699,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
47,699,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Zurich (ZRH)
16:35 - 12:20
24/08/2019
50,030,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
50,030,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
50,030,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Thụy sỹ
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!