Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Đức
Giá vé đi Đức từ 17,814,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Đức xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Đức cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Đặt vé máy bay đi Đức xin liên hệ: 0914.609.247 (Hà) 0913.865.247 (Ms Li) - 0914.814.247 (Nguyên)

Vé máy bay giá rẻ đi Đức

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Đức xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Frankfurt (FRA)
EY 2797
11:00 - 06:45
02/12/2020
13,522,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,522,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,522,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Frankfurt (FRA)
EY 2797
11:00 - 06:45
03/12/2020
13,522,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,522,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,522,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Berlin (BER)
AY 5852
19:05 - 11:50
07/10/2020
14,144,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,144,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,144,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Berlin (BER)
AY 5852
19:05 - 11:50
20/09/2020
14,144,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,144,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,144,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Frankfurt (FRA)
EY 8465
12:05 - 12:35
07/10/2020
14,463,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,463,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,463,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Frankfurt (FRA)
EY 8446
00:10 - 12:35
20/09/2020
14,463,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,463,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,463,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Frankfurt (FRA)
BL 131
13:10 - 06:00
09/07/2020
19,369,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,369,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,369,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Mu-ních (MUC)
EY 8446
00:10 - 11:15
25/11/2020
14,540,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,540,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,540,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Frankfurt (FRA)
EY 8446
00:10 - 11:45
25/11/2020
14,540,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,540,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,540,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Berlin (BER)
BL 111
07:10 - 10:05
09/07/2020
19,087,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,087,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,087,000đ
Vé đi Đức xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Berlin (BER)
TK 165
21:45 - 13:50
01/07/2020
17,814,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,814,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,814,000đ
Hà Nội (HAN) đi Berlin (BER)
TK 165
21:45 - 09:45
09/07/2020
17,828,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,828,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,828,000đ
Hà Nội (HAN) đi Frankfurt (FRA)
VN37
23:00 - 06:00
09/07/2020
18,291,200đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,291,200đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,291,200đ
Hà Nội (HAN) đi Frankfurt (FRA)
OZ 730
14:30 - 16:30
01/07/2020
20,428,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,428,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,428,000đ
Hà Nội (HAN) đi Frankfurt (FRA)
OZ 734
23:30 - 16:30
09/07/2020
20,446,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,446,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,446,000đ
Hà Nội (HAN) đi Frankfurt (FRA)
EY 7760
15:55 - 06:50
01/07/2020
23,795,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
23,795,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
23,795,000đ
Hà Nội (HAN) đi Frankfurt (FRA)
CX 1790
10:15 - 06:50
09/07/2020
21,315,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,315,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,315,000đ
Hà Nội (HAN) đi Berlin (BER)
BL 160
09:35 - 10:05
09/07/2020
26,030,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,030,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,030,000đ
Hà Nội (HAN) đi Berlin (BER)
CX 1790
10:15 - 09:25
09/07/2020
26,070,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,070,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,070,000đ
Hà Nội (HAN) đi Berlin (BER)
CX 1790
10:15 - 10:05
01/07/2020
26,711,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,711,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,711,000đ
Vé đi Đức xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Frankfurt (FRA)
3K 542
21:15 - 09:00
09/07/2020
20,289,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,289,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,289,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Frankfurt (FRA)
BL 691
21:45 - 06:30
09/07/2020
19,164,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,164,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,164,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Frankfurt (FRA)
BL 673
14:00 - 06:00
09/07/2020
19,398,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,398,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,398,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Frankfurt (FRA)
OZ 756
23:05 - 16:30
09/07/2020
20,212,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,212,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,212,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Frankfurt (FRA)
3K 548
08:50 - 11:15
01/07/2020
29,111,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
29,111,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
29,111,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Berlin (BER)
PG 4288
15:20 - 21:00
01/07/2020
31,516,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
31,516,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
31,516,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Berlin (BER)
KL 4851
21:15 - 11:30
09/07/2020
32,265,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
32,265,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
32,265,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Berlin (BER)
BR 384
14:10 - 11:30
01/07/2020
42,286,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
42,286,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
42,286,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Frankfurt (FRA)
KE 5790
11:10 - 17:40
01/07/2020
45,152,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
45,152,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
45,152,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Frankfurt (FRA)
KE 5770
01:35 - 17:40
09/07/2020
45,191,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
45,191,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
45,191,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến

Du lịch Đức hứa hẹn mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời tại đất nước có nền kinh tế, giáo dục và chất lượng cuộc sống vào hàng bậc nhất Thế giới. Với bề dày lịch sử cùng với những tòa lâu đài cổ tráng lệ, Đức đang là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều du khách. Tại đây, bạn sẽ đến thăm thủ đô Berlin của Đức, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trong chiến tranh Thế giới lần II, bức tường Berlin – nơi chia cách Đông Đức và Tây Đức… Tham quan Frankfurt, thành phố Munich – quê hương của lễ hội bia Oktoberfest nổi tiếng thế giới, thành phố Bonn – ngôi nhà của nhạc sĩ tài ba Beethoven.(Đặt vé máy bay đi Đức)

Duc.jpg

Bảo hiểm du lịch Đức

Để mua bảo hiểm kèm theo cho vé đã được xuất, bạn có thể liên hệ email info@vemaybay247.com hoặc tổng đài (028) 3514.6666 trong giờ làm việc của chúng tôi Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 19:30, Thứ 7: 9:00-14:00 và để mua bảo hiểm Chúng tôi sẽ báo giá lại cho các bạn vì các gói bảo hiểm với thời gian du lịch khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau. Chi phí gói bảo hiểm sẽ được tự động tính dựa theo tổng số ngày chuyến đi và địa điểm nơi bạn đến cho các giao dịch mua kèm theo vé máy bay online.

Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!