Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Ðan Mạch
Giá vé đi Ðan Mạch từ 15,615,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Ðan Mạch xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Ðan Mạch cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi Ðan Mạch

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Ðan Mạch xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
19:25 - 23:25
23/08/2019
15,615,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,615,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,615,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Billund (BLL)
06:20 - 08:55
23/08/2019
15,706,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,706,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,706,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Billund (BLL)
11:15 - 08:55
23/08/2019
15,706,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,706,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,706,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Billund (BLL)
10:35 - 08:55
23/08/2019
15,825,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,825,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,825,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
09:15 - 09:45
24/08/2019
16,467,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,467,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,467,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Billund (BLL)
19:05 - 08:55
24/08/2019
16,222,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,222,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,222,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
19:25 - 09:55
24/08/2019
16,522,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,522,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,522,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
18:15 - 09:45
24/08/2019
16,042,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,042,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,042,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Billund (BLL)
07:25 - 22:40
23/08/2019
17,125,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,125,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,125,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
21:40 - 09:40
24/08/2019
16,726,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,726,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,726,000đ
Vé đi Ðan Mạch xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
20:45 - 07:40
24/08/2019
16,044,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,044,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,044,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
22:05 - 09:45
24/08/2019
15,809,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,809,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,809,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
18:30 - 06:25
24/08/2019
19,517,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,517,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,517,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
16:05 - 18:25
24/08/2019
20,188,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,188,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,188,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
10:35 - 21:45
24/08/2019
23,963,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
23,963,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
23,963,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
23:25 - 22:55
24/08/2019
24,900,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
24,900,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
24,900,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
23:05 - 22:55
24/08/2019
26,432,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,432,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,432,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
09:35 - 09:45
24/08/2019
27,694,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
27,694,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
27,694,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
10:25 - 09:45
24/08/2019
30,306,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
30,306,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
30,306,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
19:55 - 08:20
24/08/2019
31,406,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
31,406,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
31,406,000đ
Vé đi Ðan Mạch xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
16:35 - 06:25
24/08/2019
21,052,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,052,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,052,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
22:20 - 22:55
24/08/2019
26,083,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,083,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,083,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
17:35 - 22:55
24/08/2019
26,230,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,230,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,230,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
20:00 - 11:20
24/08/2019
49,048,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
49,048,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
49,048,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
19:00 - 11:20
24/08/2019
49,048,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
49,048,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
49,048,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
16:35 - 09:45
24/08/2019
50,030,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
50,030,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
50,030,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
23:05 - 17:35
24/08/2019
57,342,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
57,342,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
57,342,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
09:50 - 09:00
24/08/2019
58,750,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
58,750,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
58,750,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
12:00 - 06:25
24/08/2019
105,305,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
105,305,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
105,305,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
10:30 - 09:45
24/08/2019
28,878,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
28,878,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
28,878,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Ðan Mạch
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!