Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Pháp
Giá vé đi Pháp từ 9,729,000đ
Trang chủ > Vé máy bay > Vé máy bay đi Pháp

Vé máy bay đi Pháp giá rẻ theo tháng

Tháng 7
Từ Hồ Chí Minh
10,962,000
25/07/2017
Từ Hà Nội
11,077,000
21/07/2017
Từ Hồ Chí Minh
10,962,000
25/07/2017
Tháng 8
Từ Hồ Chí Minh
10,962,000
01/08/2017
Từ Hà Nội
11,077,000
05/08/2017
Từ Hồ Chí Minh
10,962,000
05/08/2017
Tháng 9
Từ Hồ Chí Minh
9,991,000
06/09/2017
Từ Hồ Chí Minh
9,991,000
11/09/2017
Từ Hồ Chí Minh
9,991,000
19/09/2017
Tháng 10
Từ Hồ Chí Minh
9,991,000
06/10/2017
Từ Hà Nội
11,100,000
06/10/2017
Từ Hồ Chí Minh
10,985,000
06/10/2017
Lưu ý giá trên là giá 1 chiều *
Vé đi Pháp xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
20:55 - 06:50
21/11/2017
9,715,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
9,715,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
9,715,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
05:40 - 07:25
06/09/2017
9,991,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
9,991,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
9,991,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
05:40 - 18:40
06/10/2017
9,991,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
9,991,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
9,991,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
20:50 - 07:05
02/06/2018
11,302,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,302,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,302,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
20:50 - 07:05
04/06/2018
11,302,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,302,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,302,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
11:35 - 08:00
25/07/2017
10,962,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,962,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,962,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
16:55 - 08:00
25/07/2017
10,962,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,962,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,962,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
05:40 - 18:40
05/09/2017
11,141,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,141,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,141,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
05:40 - 07:25
18/09/2017
11,141,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,141,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,141,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
20:50 - 07:05
24/09/2017
11,831,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,831,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,831,000đ
Vé đi Pháp xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
12:45 - 08:15
21/07/2017
11,077,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,077,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,077,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
16:05 - 08:00
01/08/2017
11,077,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,077,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,077,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
16:05 - 08:00
30/07/2017
11,629,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,629,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,629,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
16:05 - 08:00
31/07/2017
11,629,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,629,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,629,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
16:05 - 08:00
23/07/2017
12,043,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,043,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,043,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
16:05 - 08:00
22/07/2017
12,043,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,043,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,043,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
16:05 - 08:00
25/09/2017
11,629,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,629,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,629,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
10:30 - 11:30
03/09/2017
12,590,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,590,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,590,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
10:30 - 11:30
06/09/2017
12,590,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,590,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,590,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
08:50 - 08:15
27/07/2017
12,595,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,595,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,595,000đ
Vé đi Pháp xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
11:35 - 09:30
14/01/2018
13,099,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,098,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,098,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
09:55 - 06:20
05/11/2017
14,119,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,120,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,120,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
18:45 - 06:20
08/12/2017
14,119,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,120,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,120,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
09:55 - 16:05
18/03/2018
14,119,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,120,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,120,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
19:20 - 06:55
18/09/2017
14,119,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,120,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,120,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
19:00 - 06:30
14/09/2017
14,391,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,391,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,391,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
19:00 - 16:45
16/09/2017
14,391,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,391,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,391,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
09:50 - 06:55
23/09/2017
15,223,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,224,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,224,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
11:35 - 07:30
10/09/2017
15,169,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,168,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,168,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
16:20 - 07:30
11/09/2017
15,169,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,168,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,168,000đ
Vé máy bay đi Pháp giá rẻ
Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Pháp
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang tính giá và các khoản thuế phí. Xin vui lòng chờ trong giây lát!