Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Pháp
Giá vé đi Pháp từ 10,119,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Pháp xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Pháp cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Đặt vé máy bay đi Pháp xin liên hệ: 0914.609.247 (Hà) 0913.865.247 (Ms Li) - 0914.814.247 (Nguyên)

Vé máy bay giá rẻ đi Pháp

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Pháp xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
01:55 - 06:40
23/03/2020
10,119,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,119,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,119,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
12:45 - 06:40
23/03/2020
10,119,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,119,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,119,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
15:55 - 06:40
23/03/2020
10,119,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,119,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,119,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
01:55 - 06:40
24/03/2020
10,121,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,121,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,121,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
01:55 - 06:40
22/03/2020
10,123,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,123,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,123,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
12:45 - 06:40
22/03/2020
10,123,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,123,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,123,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
15:55 - 06:40
22/03/2020
10,123,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,123,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,123,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
01:55 - 06:40
27/03/2020
11,868,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,868,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,868,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
15:50 - 09:45
23/03/2020
12,695,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,695,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,695,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Paris (PAR)
16:10 - 09:45
22/03/2020
12,701,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,701,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,701,000đ
Vé đi Pháp xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
10:35 - 19:25
27/03/2020
11,864,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,864,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,864,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
20:25 - 19:00
27/03/2020
12,480,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,480,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,480,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
10:35 - 18:10
27/03/2020
13,419,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,419,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,419,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
15:40 - 07:00
27/03/2020
13,982,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,982,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,982,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
18:20 - 06:40
27/03/2020
14,037,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,037,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,037,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
20:25 - 17:45
27/03/2020
16,477,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,477,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,477,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
15:40 - 18:10
27/03/2020
16,337,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,337,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,337,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
23:25 - 06:30
27/03/2020
16,939,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,939,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,939,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
13:00 - 12:25
27/03/2020
16,993,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,993,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,993,000đ
Hà Nội (HAN) đi Paris (PAR)
18:25 - 07:15
27/03/2020
17,203,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,203,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,203,000đ
Vé đi Pháp xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
14:10 - 06:40
27/03/2020
11,870,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,870,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,870,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
13:35 - 07:00
27/03/2020
13,866,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,866,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,866,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
11:50 - 07:15
27/03/2020
17,111,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,111,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,111,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
23:20 - 17:00
27/03/2020
17,776,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,776,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,776,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
18:55 - 13:40
27/03/2020
17,968,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,968,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,968,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
00:55 - 14:20
27/03/2020
20,294,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,294,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,294,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
18:55 - 18:45
27/03/2020
31,592,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
31,592,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
31,592,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
06:00 - 16:40
27/03/2020
35,978,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
35,978,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
35,978,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
20:00 - 06:30
27/03/2020
36,094,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
36,094,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
36,094,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Paris (PAR)
19:00 - 06:30
27/03/2020
36,094,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
36,094,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
36,094,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến

Du lịch Pháp luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những du khách muốn trải nghiệm tour khám phá Châu Âu. Đi du lịch Pháp, du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên với những phong cảnh tuyệt đẹp mà còn được khám phá một thiên đường mua sắm bậc nhất về thời trang và mỹ phẩm. Vẻ đẹp hoa lệ nhưng cũng không kém phần quyến rũ, nước Pháp trở thành thiên đường tình yêu mà rất nhiều cặp đôi trên thế giới muốn đặt chân tới. Đến với Paris - Kinh đô ánh sáng để được tận mắt ngắm nhìn tháp Eiffel sừng sững, nhà thờ Đức Bà Paris một trong những nhà thờ cổ kính nhất nước Pháp với hơn 800 năm tuổi, lâu đài Chenonceau một trong những lâu đài cổ đẹp nhất, bảo tàng Picasso. Ghé thăm bảo tàng Louvre – một trong những viện bảo tàng lịch sử nghệ thuật nổi tiếng lâu đời nhất và thuộc hàng lớn nhất trên thế giới.(Đặt vé máy bay đi Pháp)

Phap.jpg

Bảo hiểm du lịch Pháp

Để mua bảo hiểm kèm theo cho vé đã được xuất, bạn có thể liên hệ email info@vemaybay247.com hoặc tổng đài (028) 3514.6666 trong giờ làm việc của chúng tôi Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 19:30, Thứ 7: 9:00-14:00 và để mua bảo hiểm Chúng tôi sẽ báo giá lại cho các bạn vì các gói bảo hiểm với thời gian du lịch khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau. Chi phí gói bảo hiểm sẽ được tự động tính dựa theo tổng số ngày chuyến đi và địa điểm nơi bạn đến cho các giao dịch mua kèm theo vé máy bay online.

Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!