Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Anh quốc
Giá vé đi Anh quốc từ 8,821,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Anh quốc xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Anh quốc cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Đặt vé máy bay đi Anh xin liên hệ: 0914.609.247 (Hà) 0913.865.247 (Ms Li) - 0914.814.247 (Nguyên)

Vé máy bay giá rẻ đi Anh quốc

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Anh quốc xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi London (LON)
16:10 - 06:15
03/02/2020
8,821,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
8,821,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
8,821,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Belfast (BFS)
14:05 - 14:10
03/02/2020
10,290,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,290,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,290,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi London (LON)
20:10 - 06:20
19/01/2020
10,662,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,662,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,662,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi London (LON)
21:10 - 06:15
03/02/2020
10,691,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,691,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,691,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Exeter (EXT)
08:55 - 18:35
03/02/2020
10,788,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,788,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,788,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi London (LON)
05:10 - 15:55
11/01/2020
10,562,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,562,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,562,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Guernsey (GCI)
16:10 - 17:40
03/02/2020
11,255,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,255,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,255,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Edinburgh (EDI)
16:10 - 10:25
03/02/2020
11,278,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,278,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,278,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi London (LON)
18:55 - 15:25
12/01/2020
11,167,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,167,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,167,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Aberdeen (ABZ)
14:05 - 11:35
03/02/2020
11,534,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,534,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,534,000đ
Vé đi Anh quốc xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi London (LON)
10:35 - 19:35
09/01/2020
10,153,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,153,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,153,000đ
Hà Nội (HAN) đi London (LON)
12:30 - 06:45
09/01/2020
13,594,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,594,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,594,000đ
Hà Nội (HAN) đi London (LON)
18:20 - 19:20
09/01/2020
13,768,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,768,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,768,000đ
Hà Nội (HAN) đi London (LON)
18:20 - 12:25
11/01/2020
14,706,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,706,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,706,000đ
Hà Nội (HAN) đi London (LON)
19:45 - 05:25
09/01/2020
15,296,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,296,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,296,000đ
Hà Nội (HAN) đi London (LON)
11:05 - 20:15
09/01/2020
15,296,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,296,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,296,000đ
Hà Nội (HAN) đi London (LON)
08:55 - 20:25
11/01/2020
15,845,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,845,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,845,000đ
Hà Nội (HAN) đi London (LON)
10:50 - 20:15
11/01/2020
16,807,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,807,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,807,000đ
Hà Nội (HAN) đi London (LON)
18:40 - 15:30
09/01/2020
16,611,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,611,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,611,000đ
Hà Nội (HAN) đi London (LON)
18:25 - 07:20
09/01/2020
17,320,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,320,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,320,000đ
Vé đi Anh quốc xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi London (LON)
13:35 - 12:00
09/01/2020
13,477,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,477,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,477,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi London (LON)
14:10 - 19:20
09/01/2020
14,209,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,209,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,209,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi London (LON)
09:55 - 05:25
09/01/2020
15,179,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,179,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,179,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi London (LON)
09:55 - 20:15
09/01/2020
15,179,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,179,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,179,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi London (LON)
18:55 - 19:20
09/01/2020
15,321,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,321,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,321,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi London (LON)
18:55 - 19:20
11/01/2020
15,321,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,321,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,321,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi London (LON)
18:55 - 06:45
11/01/2020
16,437,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,437,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,437,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi London (LON)
09:55 - 20:15
11/01/2020
16,690,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,690,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,690,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi London (LON)
16:30 - 15:20
09/01/2020
17,505,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,505,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,505,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi London (LON)
20:00 - 07:15
09/01/2020
18,614,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,614,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,614,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến

Anh nổi tiếng là xứ sở sương mù xinh đẹp với Birmingham hài hòa truyền thống và hiện đại; duyên hải Canterbury thú vị; London năng động với tháp đu quay London Eyes "kiêu hãnh" bậc nhất thế giới, Glastonbury và Reading náo nhiệt và tràn đầy sức sống. Mỗi thành phố ở Vương quốc Anh là một trung tâm văn hóa với các nhà hát opera, bảo tàng nổi tiếng thế giới.Các địa điểm du lịch Anh quốc nổi tiếng
như:Tháp Đồng hồ Big Ben, háp Cầu Trên Sông Thames, Cung Điện Buckingham, Thánh đường Manchester, Nhà thờ Liverpool,...(Đặt vé máy bay đi Anh Quốc)

Anh-Quoc.jpg

Bảo hiểm du lịch Anh quốc

Để mua bảo hiểm kèm theo cho vé đã được xuất, bạn có thể liên hệ email info@vemaybay247.com hoặc tổng đài (028) 3514.6666 trong giờ làm việc của chúng tôi Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 19:30, Thứ 7: 9:00-14:00 và để mua bảo hiểm Chúng tôi sẽ báo giá lại cho các bạn vì các gói bảo hiểm với thời gian du lịch khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau. Chi phí gói bảo hiểm sẽ được tự động tính dựa theo tổng số ngày chuyến đi và địa điểm nơi bạn đến cho các giao dịch mua kèm theo vé máy bay online.

Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!