Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Indonesia
Giá vé đi Indonesia từ 2,116,000đ
Trang chủ > Vé máy bay > Vé máy bay đi Indonesia

Vé máy bay đi Indonesia giá rẻ theo tháng

Tháng 7
Từ Hồ Chí Minh
3,133,000
31/07/2017
Từ Hồ Chí Minh
3,199,000
26/07/2017
Từ Hồ Chí Minh
3,199,000
29/07/2017
Tháng 8
Từ Hồ Chí Minh
2,097,000
09/08/2017
Từ Hồ Chí Minh
2,097,000
09/08/2017
Từ Hồ Chí Minh
2,489,000
08/08/2017
Tháng 9
Từ Hồ Chí Minh
2,097,000
06/09/2017
Từ Hồ Chí Minh
2,097,000
07/09/2017
Từ Hồ Chí Minh
2,097,000
12/09/2017
Tháng 10
Từ Hồ Chí Minh
2,097,000
06/10/2017
Từ Hà Nội
2,811,000
06/10/2017
Từ Hồ Chí Minh
2,962,000
06/10/2017
Lưu ý giá trên là giá 1 chiều *
Vé đi Indonesia xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Jakarta (JKT)
10:20 - 21:35
04/11/2017
2,097,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,098,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,098,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Jakarta (JKT)
16:20 - 21:35
04/11/2017
2,097,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,098,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,098,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bali Denpasar (DPS)
08:55 - 08:00
21/11/2017
2,441,243đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,441,243đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,441,243đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bali Denpasar (DPS)
08:55 - 08:00
03/02/2018
2,441,243đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,441,243đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,441,243đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Jakarta (JKT)
10:20 - 21:35
12/04/2018
2,603,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,604,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,604,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Jakarta (JKT)
16:20 - 21:35
12/04/2018
2,603,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,604,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,604,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bali Denpasar (DPS)
15:45 - 09:55
03/02/2018
2,503,735đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,503,735đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,503,735đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Jakarta (JKT)
10:20 - 21:35
14/01/2018
2,695,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,696,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,696,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Jakarta (JKT)
16:20 - 21:35
14/01/2018
2,695,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,696,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,696,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bali Denpasar (DPS)
15:45 - 09:55
21/11/2017
2,603,735đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,603,735đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,603,735đ
Vé đi Indonesia xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
14:45 - 21:35
06/10/2017
2,811,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,811,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,811,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
12:15 - 21:35
14/01/2018
2,811,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,811,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,811,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
06:00 - 13:00
23/08/2017
4,639,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,639,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,639,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
21:30 - 13:00
23/08/2017
4,639,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,639,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,639,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
12:15 - 21:35
29/07/2017
4,697,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,697,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,697,000đ
Hà Nội (HAN) đi Bali Denpasar (DPS)
12:15 - 12:20
05/11/2017
4,710,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,710,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,710,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
13:00 - 23:05
01/08/2017
4,763,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,763,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,763,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
13:00 - 23:05
02/08/2017
4,763,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,763,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,763,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
12:15 - 20:20
14/11/2017
4,329,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,329,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,329,000đ
Hà Nội (HAN) đi Bali Denpasar (DPS)
12:15 - 21:10
03/02/2018
4,857,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,858,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,858,000đ
Vé đi Indonesia xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Jakarta (JKT)
20:20 - 11:25
01/08/2017
4,200,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,200,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,200,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Jakarta (JKT)
21:00 - 11:25
01/08/2017
4,200,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,200,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,200,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Jakarta (JKT)
22:20 - 13:00
01/08/2017
4,409,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,409,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,409,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Jakarta (JKT)
20:30 - 13:00
01/09/2017
4,409,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,409,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,409,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Jakarta (JKT)
20:20 - 11:25
25/07/2017
4,545,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,545,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,545,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Jakarta (JKT)
20:20 - 11:25
22/08/2017
4,545,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,545,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,545,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Jakarta (JKT)
06:30 - 13:00
15/12/2017
4,409,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,409,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,409,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Jakarta (JKT)
06:30 - 13:00
14/11/2017
4,409,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,409,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,409,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Bali Denpasar (DPS)
20:20 - 18:00
05/09/2017
5,097,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,097,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,097,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Bali Denpasar (DPS)
20:45 - 09:55
05/11/2017
5,097,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,097,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,097,000đ
Vé máy bay đi Indonesia giá rẻ
Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Indonesia
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang tính giá và các khoản thuế phí. Xin vui lòng chờ trong giây lát!