Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Indonesia
Giá vé đi Indonesia từ 1,914,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Indonesia xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Indonesia cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Đặt vé máy bay đi Indonesia xin liên hệ: 0914.609.247 (Hà) 0913.865.247 (Ms Li) - 0914.814.247 (Nguyên)

Vé máy bay giá rẻ đi Indonesia

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Indonesia xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bali Denpasar (DPS)
08:05 - 13:05
25/02/2020
1,914,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,914,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,914,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bali Denpasar (DPS)
08:05 - 13:05
03/02/2020
2,055,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,055,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,055,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bali Denpasar (DPS)
07:10 - 18:30
25/02/2020
2,319,104đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,319,104đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,319,104đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Jakarta (JKT)
07:10 - 13:55
25/02/2020
2,319,104đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,319,104đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,319,104đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bali Denpasar (DPS)
08:05 - 13:05
11/01/2020
2,805,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,805,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,805,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bali Denpasar (DPS)
21:10 - 09:55
11/01/2020
2,826,423đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,826,423đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,826,423đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bali Denpasar (DPS)
21:10 - 09:55
03/02/2020
2,852,586đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,852,586đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,852,586đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Jakarta (JKT)
11:00 - 17:30
11/01/2020
3,566,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,566,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,566,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bandung (BDO)
16:20 - 13:20
25/02/2020
3,636,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,636,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,636,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Jakarta (JKT)
16:20 - 10:45
03/02/2020
3,701,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,701,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,701,000đ
Vé đi Indonesia xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
12:50 - 08:45
09/01/2020
3,957,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,957,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,957,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
12:50 - 21:40
11/01/2020
4,175,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,175,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,175,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
13:00 - 23:25
11/01/2020
5,218,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,218,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,218,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
06:00 - 13:50
09/01/2020
5,480,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,480,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,480,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
06:00 - 13:50
11/01/2020
5,480,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,480,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,480,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
06:00 - 13:50
09/01/2020
6,178,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,178,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,178,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
06:00 - 13:50
11/01/2020
6,178,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,178,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,178,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
18:25 - 07:35
09/01/2020
6,236,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,236,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,236,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
18:25 - 07:35
11/01/2020
6,236,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,236,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,236,000đ
Hà Nội (HAN) đi Jakarta (JKT)
12:35 - 19:25
09/01/2020
6,436,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,436,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,436,000đ
Vé đi Indonesia xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Jakarta (JKT)
20:00 - 13:50
09/01/2020
4,783,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,783,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,783,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Jakarta (JKT)
06:00 - 13:50
11/01/2020
4,783,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,783,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,783,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Jakarta (JKT)
21:15 - 08:35
09/01/2020
5,105,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,105,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,105,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Jakarta (JKT)
16:30 - 23:25
09/01/2020
5,900,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,900,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,900,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Jakarta (JKT)
16:30 - 07:35
11/01/2020
5,900,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,900,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,900,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Bali Denpasar (DPS)
06:00 - 15:50
09/01/2020
5,713,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,713,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,713,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Bali Denpasar (DPS)
08:00 - 15:50
09/01/2020
5,713,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,713,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,713,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Bali Denpasar (DPS)
16:30 - 20:50
09/01/2020
6,040,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,040,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,040,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Bali Denpasar (DPS)
11:50 - 20:50
11/01/2020
6,040,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,040,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,040,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Bali Denpasar (DPS)
16:30 - 11:05
09/01/2020
5,840,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,840,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,840,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến

Indonesia có thủ đô là Jakarta. Đồng thời đây cũng là thành phố lớn nhất. Ngoài ra, còn có các thành phố lớn khác như: Medan, Semarang, Surabaya, Yogjakarta… Jakarta được chia thành năm đặc khu chuyên biệt là: Nam Jakarta, Bắc Jakarta, Trung Jakarta, Đông Jakarta, Tây Jakarta. Thủ đô Jakarta được đặc trưng là nơi ở tập trung của số lượng lớn dân cư Indonesia. Nổi tiếng hơn hết ở Indonesia là vùng đảo Bali với những thắng cảnh tham quan được thiên nhiên cũng như con người tạo dựng. Du lịch Indonesia hấp dẫn với di tích cổ kính, bãi biển tuyệt đẹp, nhà thờ Hồi giáo uy nghiêm. Du lịch Indonesia tập trung ở Jakarta với kiến trúc Java cổ xen lẫn tòa nhà hiện đại, Surabaya với văn hóa Ân Độ, Bandung, Semarang mang phong cách châu Âu, thủ phủ cũ Yogyakarta và thiên đường Bali với những lễ hội và bãi biển tuyệt đẹp.(Đặt vé máy bay đi Indonesia)

 

indonesia.jpg

Bảo hiểm du lịch Indonesia

Để mua bảo hiểm kèm theo cho vé đã được xuất, bạn có thể liên hệ email info@vemaybay247.com hoặc tổng đài (028) 3514.6666 trong giờ làm việc của chúng tôi Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 19:30, Thứ 7: 9:00-14:00 và để mua bảo hiểm Chúng tôi sẽ báo giá lại cho các bạn vì các gói bảo hiểm với thời gian du lịch khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau. Chi phí gói bảo hiểm sẽ được tự động tính dựa theo tổng số ngày chuyến đi và địa điểm nơi bạn đến cho các giao dịch mua kèm theo vé máy bay online.

Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!