Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Myanmar
Giá vé đi Myanmar từ 3,591,200đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Myanmar xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Myanmar cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi Myanmar

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Myanmar xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Yangon (RGN)
VN943
09:15 - 11:10
09/07/2020
4,061,200đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,061,200đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,061,200đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Yangon (RGN)
3K 558
15:30 - 10:25
01/07/2020
3,299,467đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,299,467đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,299,467đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Yangon (RGN)
3K 552
21:40 - 10:25
01/07/2020
3,299,467đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,299,467đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,299,467đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Yangon (RGN)
BL 752
09:20 - 18:00
01/07/2020
4,908,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,908,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,908,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Yangon (RGN)
BL 768
12:20 - 18:00
01/07/2020
4,908,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,908,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,908,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Yangon (RGN)
3K 556
08:55 - 18:35
20/09/2020
3,629,146đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,629,146đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,629,146đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Yangon (RGN)
3K 558
15:30 - 10:25
20/09/2020
3,629,146đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,629,146đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,629,146đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Yangon (RGN)
BL 668
07:45 - 18:00
01/07/2020
5,048,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,048,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,048,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Yangon (RGN)
3K 558
15:30 - 10:25
01/07/2020
4,799,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,799,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,799,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Yangon (RGN)
3K 552
21:40 - 10:25
01/07/2020
4,799,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,799,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,799,000đ
Vé đi Myanmar xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Yangon (RGN)
VN957
16:30 - 18:00
01/07/2020
3,591,200đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,591,200đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,591,200đ
Hà Nội (HAN) đi Yangon (RGN)
BL 793
21:15 - 11:10
01/07/2020
5,375,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,375,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,375,000đ
Hà Nội (HAN) đi Yangon (RGN)
BL 797
22:45 - 11:10
01/07/2020
5,375,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,375,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,375,000đ
Hà Nội (HAN) đi Yangon (RGN)
OZ 734
23:30 - 22:05
01/07/2020
25,184,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
25,184,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
25,184,000đ
Hà Nội (HAN) đi Yangon (RGN)
BR 398
12:05 - 11:25
01/07/2020
27,684,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
27,684,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
27,684,000đ
Hà Nội (HAN) đi Yangon (RGN)
BR 398
12:05 - 11:25
09/07/2020
27,710,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
27,710,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
27,710,000đ
Hà Nội (HAN) đi Yangon (RGN)
OZ 728
12:20 - 03:20
01/07/2020
28,414,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
28,414,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
28,414,000đ
Hà Nội (HAN) đi Yangon (RGN)
OZ 730
14:30 - 03:20
01/07/2020
28,414,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
28,414,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
28,414,000đ
Hà Nội (HAN) đi Yangon (RGN)
CI 794
17:50 - 09:45
01/07/2020
26,588,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,588,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,588,000đ
Hà Nội (HAN) đi Yangon (RGN)
CI 794
17:50 - 09:45
09/07/2020
26,611,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,611,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,611,000đ
Vé đi Myanmar xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Yangon (RGN)
BL 632
08:30 - 18:00
01/07/2020
4,697,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,697,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,697,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Yangon (RGN)
BL 646
18:00 - 18:00
09/07/2020
4,700,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,700,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,700,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Yangon (RGN)
3K 542
21:15 - 18:35
09/07/2020
4,563,766đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,563,766đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,563,766đ
Đà Nẵng (DAD) đi Yangon (RGN)
BL 685
19:40 - 11:10
01/07/2020
5,164,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,164,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,164,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Yangon (RGN)
BL 693
21:40 - 11:10
01/07/2020
5,164,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,164,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,164,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Yangon (RGN)
3K 548
08:50 - 10:25
01/07/2020
5,865,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,865,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,865,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Yangon (RGN)
3K 542
21:15 - 18:35
09/07/2020
5,867,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,867,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,867,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Yangon (RGN)
OZ 758
15:10 - 22:05
09/07/2020
24,388,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
24,388,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
24,388,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Yangon (RGN)
OZ 756
23:05 - 22:05
09/07/2020
24,388,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
24,388,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
24,388,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Yangon (RGN)
PG 4288
15:20 - 11:25
01/07/2020
27,020,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
27,020,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
27,020,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Myanmar
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!