Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Malaysia
Giá vé đi Malaysia từ 1,230,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Malaysia xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Malaysia cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay đi Malaysia giá rẻ được phân phối bởi Tổng Đại Lý vé máy bay 247 thông qua hợp tác với các hãng hàng không giá rẻ và truyền thống: vietnam airlines, jetstar, vietjet air, Malaysia airlines, singapore airlines, scoot airways, jet airways...Đặt vé máy bay đi Malaysia xin liên hệ: 0914.609.247 (Hà) 0913.865.247 (Ms Li) - 0914.814.247 (Nguyên)

Vé máy bay giá rẻ đi Malaysia

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Malaysia xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Kuala Lumpur (SZB)
09:40 - 12:35
19/01/2020
1,230,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,230,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,230,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Kuala Lumpur (SZB)
09:40 - 12:35
25/02/2020
1,230,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,230,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,230,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Kuala Lumpur (SZB)
11:00 - 14:00
11/01/2020
2,056,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,056,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,056,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Kuala Lumpur (SZB)
16:40 - 19:45
11/01/2020
2,056,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,056,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,056,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Kuala Lumpur (SZB)
07:10 - 19:55
25/02/2020
2,027,760đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,027,760đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,027,760đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Kuala Lumpur (SZB)
21:10 - 08:25
25/02/2020
2,027,760đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,027,760đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,027,760đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Kuala Lumpur (SZB)
15:20 - 18:30
09/01/2020
2,222,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,222,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,222,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Kuala Lumpur (SZB)
15:20 - 18:30
11/01/2020
2,222,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,222,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,222,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Kuala Lumpur (SZB)
16:20 - 19:25
11/01/2020
2,268,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,268,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,268,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Penang (PEN)
07:10 - 21:15
12/01/2020
2,146,106đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,146,106đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,146,106đ
Vé đi Malaysia xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Kuala Lumpur (SZB)
15:20 - 19:45
09/01/2020
2,223,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,223,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,223,000đ
Hà Nội (HAN) đi Kuala Lumpur (SZB)
12:50 - 17:05
09/01/2020
2,733,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,733,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,733,000đ
Hà Nội (HAN) đi Kuala Lumpur (SZB)
13:00 - 17:40
11/01/2020
2,754,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,754,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,754,000đ
Hà Nội (HAN) đi Kuala Lumpur (SZB)
15:20 - 19:45
11/01/2020
2,920,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,920,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,920,000đ
Hà Nội (HAN) đi Kuala Lumpur (SZB)
12:50 - 17:05
11/01/2020
3,082,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,082,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,082,000đ
Hà Nội (HAN) đi Kuala Lumpur (SZB)
13:00 - 17:40
09/01/2020
3,335,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,335,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,335,000đ
Hà Nội (HAN) đi Kuala Lumpur (SZB)
07:50 - 20:45
11/01/2020
3,712,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,712,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,712,000đ
Hà Nội (HAN) đi Kuala Lumpur (SZB)
11:00 - 18:30
11/01/2020
3,737,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,737,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,737,000đ
Hà Nội (HAN) đi Kuala Lumpur (SZB)
08:15 - 18:30
09/01/2020
3,969,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,969,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,969,000đ
Hà Nội (HAN) đi Kuala Lumpur (SZB)
09:35 - 18:30
09/01/2020
3,969,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,969,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,969,000đ
Vé đi Malaysia xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Kuala Lumpur (SZB)
11:00 - 18:30
11/01/2020
2,691,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,691,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,691,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Kuala Lumpur (SZB)
20:00 - 18:30
09/01/2020
2,923,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,923,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,923,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Kuala Lumpur (SZB)
19:45 - 18:30
09/01/2020
3,899,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,899,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,899,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Kuala Lumpur (SZB)
22:00 - 18:30
09/01/2020
3,899,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,899,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,899,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Kuala Lumpur (SZB)
21:15 - 13:55
09/01/2020
3,754,843đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,754,843đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,754,843đ
Đà Nẵng (DAD) đi Kuala Lumpur (SZB)
08:00 - 19:45
09/01/2020
4,086,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,086,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,086,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Kuala Lumpur (SZB)
19:45 - 18:30
11/01/2020
4,364,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,364,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,364,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Kuala Lumpur (SZB)
22:00 - 14:00
11/01/2020
5,127,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,127,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,127,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Kuala Lumpur (SZB)
15:20 - 23:20
11/01/2020
5,535,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,535,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,535,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Kuala Lumpur (SZB)
16:30 - 06:55
09/01/2020
5,700,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,700,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,700,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến

Malaysia là tập hợp văn hóa phong phú, bán đảo Mã Lai chịu ảnh hưởng của người Malaysia, người Hoa và người Ấn, còn bán đảo Borneo là rừng nhiệt đới với đười ươi, núi đá và những bộ lạc ít người. Nằm giữa là vô vàn những vùng văn hóa khác biệt, từ đô thị sầm uất Kualar Lumpur cho tới những bản làng xa xôi Sarawak.Các điểm du lịch Malaysia nổi tiếng: cao nguyên Cameron, thị trấn cổ George, đồi Penang, quần đảo Langkawi…(Đặt vémáy bay đi Malaysia) 

Malaysia.jpg

Bảo hiểm du lịch Malaysia

Để mua bảo hiểm kèm theo cho vé đã được xuất, bạn có thể liên hệ email info@vemaybay247.com hoặc tổng đài (028) 3514.6666 trong giờ làm việc của chúng tôi Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 19:30, Thứ 7: 9:00-14:00 và để mua bảo hiểm Chúng tôi sẽ báo giá lại cho các bạn vì các gói bảo hiểm với thời gian du lịch khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau. Chi phí gói bảo hiểm sẽ được tự động tính dựa theo tổng số ngày chuyến đi và địa điểm nơi bạn đến cho các giao dịch mua kèm theo vé máy bay online.

Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!