Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Hà Lan
Giá vé đi Hà Lan từ 12,648,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Hà Lan xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Hà Lan cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Đặt vé máy bay đi Hà Lan xin liên hệ: 0914.609.247 (Hà) 0913.865.247 (Ms Li) - 0914.814.247 (Nguyên)

Vé máy bay giá rẻ đi Hà Lan

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Hà Lan xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
3K 552
21:40 - 09:45
20/09/2020
12,648,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,648,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,648,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
AY 6384
15:30 - 17:45
20/09/2020
12,648,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,648,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,648,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
BR 396
15:55 - 19:35
07/04/2021
12,272,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,272,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,272,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
BR 392
12:45 - 19:35
27/11/2020
12,337,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,337,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,337,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
3K 552
21:40 - 09:45
09/07/2020
17,378,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,378,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,378,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
CX 764
19:05 - 09:45
20/09/2020
13,739,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,739,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,739,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
TK 163
21:25 - 17:30
01/07/2020
18,631,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,631,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,631,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
TK 163
21:25 - 09:55
09/07/2020
18,648,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,648,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,648,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
AY 5852
19:05 - 09:45
20/09/2020
14,144,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,144,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,144,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
AY 5852
19:05 - 17:45
07/10/2020
14,144,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,144,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,144,000đ
Vé đi Hà Lan xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
TK 165
21:45 - 17:30
01/07/2020
17,416,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,416,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,416,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
TK 165
21:45 - 09:55
09/07/2020
17,431,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,431,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,431,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
BR 386
18:00 - 19:35
01/07/2020
20,551,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,551,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,551,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
BR 398
12:05 - 19:35
01/07/2020
23,333,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
23,333,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
23,333,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
BL 160
09:35 - 15:10
09/07/2020
27,134,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
27,134,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
27,134,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
CX 1790
10:15 - 06:40
09/07/2020
22,835,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
22,835,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
22,835,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
HX 529
17:55 - 15:10
01/07/2020
34,899,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
34,899,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
34,899,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
CI 794
17:50 - 07:40
09/07/2020
31,580,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
31,580,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
31,580,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
AY 6260
15:55 - 17:45
01/07/2020
37,094,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
37,094,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
37,094,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
CX 1790
10:15 - 15:10
01/07/2020
41,255,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
41,255,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
41,255,000đ
Vé đi Hà Lan xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
BR 384
14:10 - 19:35
01/07/2020
18,401,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,401,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,401,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
BL 691
21:45 - 11:35
09/07/2020
26,719,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,719,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,719,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
BL 646
18:00 - 11:35
09/07/2020
26,953,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,953,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,953,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
PG 4288
15:20 - 10:40
09/07/2020
29,359,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
29,359,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
29,359,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
PG 4288
15:20 - 10:00
01/07/2020
30,441,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
30,441,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
30,441,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
KL 4851
21:15 - 07:30
09/07/2020
34,163,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
34,163,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
34,163,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
3K 548
08:50 - 08:35
01/07/2020
44,883,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
44,883,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
44,883,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
KE 5790
11:10 - 18:55
01/07/2020
45,152,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
45,152,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
45,152,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
KE 5770
01:35 - 18:55
09/07/2020
45,191,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
45,191,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
45,191,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
OZ 756
23:05 - 21:25
09/07/2020
44,780,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
44,780,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
44,780,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến

Nếu như nhắc đến đất nước với những bông hoa tulip đầy màu sắc hay cối xoay gió sừng sững thì người ta liên tưởng ngay đến Hà Lan. Đây được cho là quốc gia đáng sống nhất ở Châu Âu. Với đường bờ biển dài, có rất nhiều cảnh thiên nhiên, làng quê thơ mộng và trù phú…, Hà Lan hiện đang trở thành một địa điểm du lịch đặc sắc nhất trên thế giới thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Đến Hà Lan bạn có thể: Thăm Thủ đô Amsterdam với xe đạp và hệ thống kênh đào nổi tiếng, Đạp xe hít thở bầu không khí trong lành tràn ngập cây xanh tại Công viên Park Hoge Veluwe là công viên nổi tiếng nhất Hà Lan, ghé thăm ngôi làng cổ tích đẹp nhất thế giới Giethoorn, ngắm nhìn làng cối xay gió lâu đời nhất Hà Lan, ngây ngất trước vườn hoa lớn nhất thế giới Keukenhof,... (Đặt vé máy bay đi Hà Lan)

Ha-Lan.jpg

Bảo hiểm du lịch Hà Lan

Để mua bảo hiểm kèm theo cho vé đã được xuất, bạn có thể liên hệ email info@vemaybay247.com hoặc tổng đài (028) 3514.6666 trong giờ làm việc của chúng tôi Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 19:30, Thứ 7: 9:00-14:00 và để mua bảo hiểm Chúng tôi sẽ báo giá lại cho các bạn vì các gói bảo hiểm với thời gian du lịch khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau. Chi phí gói bảo hiểm sẽ được tự động tính dựa theo tổng số ngày chuyến đi và địa điểm nơi bạn đến cho các giao dịch mua kèm theo vé máy bay online.

Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!