Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Hà Lan
Giá vé đi Hà Lan từ 10,770,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Hà Lan xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Hà Lan cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Đặt vé máy bay đi Hà Lan xin liên hệ: 0914.609.247 (Hà) 0913.865.247 (Ms Li) - 0914.814.247 (Nguyên)

Vé máy bay giá rẻ đi Hà Lan

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Hà Lan xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
17:50 - 06:40
03/02/2020
10,770,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,770,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,770,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
16:10 - 09:55
19/01/2020
12,657,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,657,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,657,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
15:50 - 10:40
03/02/2020
13,125,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,125,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,125,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
17:50 - 07:50
25/02/2020
12,861,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,861,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,861,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
16:10 - 09:55
03/02/2020
13,257,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,257,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,257,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
20:10 - 19:35
03/02/2020
13,222,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,222,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,222,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
17:50 - 07:50
19/01/2020
14,399,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,399,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,399,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
08:25 - 19:35
09/01/2020
13,919,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,919,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,919,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
08:25 - 19:35
11/01/2020
13,919,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,919,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,919,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Amsterdam (AMS)
01:55 - 19:35
09/01/2020
14,209,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,209,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,209,000đ
Vé đi Hà Lan xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
09:05 - 19:35
09/01/2020
15,779,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,779,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,779,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
09:05 - 19:35
11/01/2020
15,779,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,779,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,779,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
19:45 - 06:20
09/01/2020
18,667,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,667,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,667,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
19:45 - 06:20
11/01/2020
20,178,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,178,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,178,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
23:50 - 10:15
11/01/2020
20,661,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,661,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,661,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
15:00 - 18:30
11/01/2020
21,607,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,607,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,607,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
19:45 - 14:00
09/01/2020
21,755,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,755,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,755,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
13:00 - 05:55
09/01/2020
21,535,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,535,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,535,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
13:00 - 05:55
11/01/2020
21,535,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,535,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,535,000đ
Hà Nội (HAN) đi Amsterdam (AMS)
23:50 - 11:35
09/01/2020
21,893,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,893,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,893,000đ
Vé đi Hà Lan xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
09:55 - 06:20
09/01/2020
18,550,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,550,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,550,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
09:55 - 06:20
11/01/2020
18,550,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,550,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,550,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
18:55 - 13:25
11/01/2020
19,916,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,916,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,916,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
01:35 - 18:30
11/01/2020
20,235,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,235,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,235,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
18:55 - 12:35
09/01/2020
21,712,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,712,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,712,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
18:55 - 10:40
09/01/2020
22,030,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
22,030,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
22,030,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
16:30 - 10:15
09/01/2020
22,245,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
22,245,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
22,245,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
19:45 - 10:30
09/01/2020
22,872,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
22,872,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
22,872,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
19:45 - 10:15
11/01/2020
22,872,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
22,872,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
22,872,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Amsterdam (AMS)
13:35 - 06:25
09/01/2020
23,589,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
23,589,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
23,589,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến

Nếu như nhắc đến đất nước với những bông hoa tulip đầy màu sắc hay cối xoay gió sừng sững thì người ta liên tưởng ngay đến Hà Lan. Đây được cho là quốc gia đáng sống nhất ở Châu Âu. Với đường bờ biển dài, có rất nhiều cảnh thiên nhiên, làng quê thơ mộng và trù phú…, Hà Lan hiện đang trở thành một địa điểm du lịch đặc sắc nhất trên thế giới thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Đến Hà Lan bạn có thể: Thăm Thủ đô Amsterdam với xe đạp và hệ thống kênh đào nổi tiếng, Đạp xe hít thở bầu không khí trong lành tràn ngập cây xanh tại Công viên Park Hoge Veluwe là công viên nổi tiếng nhất Hà Lan, ghé thăm ngôi làng cổ tích đẹp nhất thế giới Giethoorn, ngắm nhìn làng cối xay gió lâu đời nhất Hà Lan, ngây ngất trước vườn hoa lớn nhất thế giới Keukenhof,... (Đặt vé máy bay đi Hà Lan)

Ha-Lan.jpg

Bảo hiểm du lịch Hà Lan

Để mua bảo hiểm kèm theo cho vé đã được xuất, bạn có thể liên hệ email info@vemaybay247.com hoặc tổng đài (028) 3514.6666 trong giờ làm việc của chúng tôi Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 19:30, Thứ 7: 9:00-14:00 và để mua bảo hiểm Chúng tôi sẽ báo giá lại cho các bạn vì các gói bảo hiểm với thời gian du lịch khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau. Chi phí gói bảo hiểm sẽ được tự động tính dựa theo tổng số ngày chuyến đi và địa điểm nơi bạn đến cho các giao dịch mua kèm theo vé máy bay online.

Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!