Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Niu di lân
Giá vé đi Niu di lân từ 10,464,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Niu di lân xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Niu di lân cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Đặt vé máy bay đi New Zealand xin liên hệ: 0914.609.247 (Hà) 0913.865.247 (Ms Li) - 0914.814.247 (Nguyên)

Vé máy bay giá rẻ đi Niu di lân

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Niu di lân xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Auckland (AKL)
11:00 - 19:15
25/02/2020
10,464,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,464,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,464,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Auckland (AKL)
16:40 - 12:05
25/02/2020
14,055,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,055,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,055,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Auckland (AKL)
08:55 - 09:35
25/02/2020
14,543,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,543,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,543,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Auckland (AKL)
21:15 - 00:50
25/02/2020
14,486,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,486,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,486,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Auckland (AKL)
15:40 - 22:35
25/02/2020
15,822,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,822,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,822,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Wellington (WLG)
20:55 - 23:55
09/01/2020
15,742,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,742,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,742,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Auckland (AKL)
15:50 - 14:55
25/02/2020
16,113,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,113,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,113,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Auckland (AKL)
22:45 - 16:30
25/02/2020
16,194,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,194,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,194,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Auckland (AKL)
22:35 - 17:55
25/02/2020
16,408,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,408,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,408,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Auckland (AKL)
14:05 - 14:40
25/02/2020
16,450,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,450,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,450,000đ
Vé đi Niu di lân xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
16:30 - 23:55
09/01/2020
15,862,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,862,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,862,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
17:00 - 23:55
09/01/2020
18,884,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,884,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,884,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
15:45 - 08:05
09/01/2020
25,285,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
25,285,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
25,285,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
19:45 - 16:10
11/01/2020
25,981,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
25,981,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
25,981,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
15:45 - 17:40
11/01/2020
28,065,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
28,065,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
28,065,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
08:15 - 07:05
11/01/2020
28,126,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
28,126,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
28,126,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
18:20 - 13:10
09/01/2020
28,443,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
28,443,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
28,443,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
18:20 - 15:10
11/01/2020
28,443,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
28,443,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
28,443,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
12:35 - 13:10
11/01/2020
29,881,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
29,881,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
29,881,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
12:35 - 14:10
09/01/2020
29,992,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
29,992,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
29,992,000đ
Vé đi Niu di lân xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
17:00 - 23:55
09/01/2020
15,862,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,862,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,862,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
18:00 - 23:50
09/01/2020
18,884,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,884,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,884,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
16:30 - 15:05
09/01/2020
22,050,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
22,050,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
22,050,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
11:50 - 12:05
11/01/2020
22,539,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
22,539,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
22,539,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
18:00 - 23:55
11/01/2020
23,196,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
23,196,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
23,196,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
16:30 - 23:55
09/01/2020
28,370,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
28,370,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
28,370,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
11:50 - 12:05
11/01/2020
28,603,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
28,603,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
28,603,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
10:40 - 14:55
11/01/2020
34,682,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
34,682,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
34,682,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
09:55 - 14:45
09/01/2020
34,973,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
34,973,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
34,973,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
10:40 - 14:55
11/01/2020
34,973,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
34,973,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
34,973,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến

New Zealand đất nước của kiwi, thanh bình và con người hiền hoà với thiên nhiên và môi trường, những vùng hồ tuyệt đẹp, những dãy núi yên tĩnh và khu trượt tuyết lớn. New Zealand có nhiều thành phố du lịch như Wellington, Queenstown, Dunedin, Christchurch, Auckland. New Zealand thực sự là một nơi đáng mơ ước.New Zealand được thiên nhiên ban tặng một vẻ đẹp tuyệt vời, trở thành điểm đến du lịch được yêu thích với nhiều cảnh quan, hoạt động thú vị: Xem cá voi tại Kaikoura, tham quan thác Sutherland và cung đường Milford Track, Auckland - thành phố những cánh buồm, Waitomo và những dải thiên hà trong hang động,...(Đặt vé máy bay đi Niu di lân)

Niu-Di-Lan.jpg

Bảo hiểm du lịch Niu di lân

Để mua bảo hiểm kèm theo cho vé đã được xuất, bạn có thể liên hệ email info@vemaybay247.com hoặc tổng đài (028) 3514.6666 trong giờ làm việc của chúng tôi Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 19:30, Thứ 7: 9:00-14:00 và để mua bảo hiểm Chúng tôi sẽ báo giá lại cho các bạn vì các gói bảo hiểm với thời gian du lịch khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau. Chi phí gói bảo hiểm sẽ được tự động tính dựa theo tổng số ngày chuyến đi và địa điểm nơi bạn đến cho các giao dịch mua kèm theo vé máy bay online.

Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!