Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Niu di lân
Giá vé đi Niu di lân từ 11,293,000đ
Trang chủ > Vé máy bay > Vé máy bay đi Niu di lân

Vé máy bay đi Niu di lân giá rẻ theo tháng

Tháng 7
Từ Hồ Chí Minh
17,740,000
31/07/2017
Từ Hà Nội
17,763,000
31/07/2017
Từ Nha Trang
17,878,000
30/07/2017
Tháng 8
Từ Hồ Chí Minh
15,430,000
28/08/2017
Từ Hồ Chí Minh
15,430,000
28/08/2017
Từ Hồ Chí Minh
15,430,000
29/08/2017
Tháng 9
Từ Hồ Chí Minh
15,430,000
04/09/2017
Từ Hồ Chí Minh
15,430,000
05/09/2017
Từ Hồ Chí Minh
15,430,000
06/09/2017
Tháng 10
Từ Hà Nội
17,756,000
20/10/2017
Từ Nha Trang
17,871,000
20/10/2017
Từ Đà Nẵng
17,871,000
20/10/2017
Lưu ý giá trên là giá 1 chiều *
Vé đi Niu di lân xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Wellington (WLG)
08:55 - 23:55
04/09/2017
15,430,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,431,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,431,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Wellington (WLG)
08:55 - 23:45
05/11/2017
15,430,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,431,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,431,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Wellington (WLG)
11:55 - 19:35
11/09/2017
16,695,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,696,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,696,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Wellington (WLG)
08:00 - 13:05
12/09/2017
16,695,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,696,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,696,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Wellington (WLG)
15:45 - 15:00
05/11/2017
17,282,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,282,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,282,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Wellington (WLG)
21:10 - 15:00
05/11/2017
17,282,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,282,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,282,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Wellington (WLG)
11:00 - 15:55
15/09/2017
17,620,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,620,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,620,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Wellington (WLG)
16:40 - 15:55
15/09/2017
17,620,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,620,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,620,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Wellington (WLG)
15:35 - 15:55
06/08/2017
17,730,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,731,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,731,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Wellington (WLG)
21:40 - 15:55
06/08/2017
17,730,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,731,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,731,000đ
Vé đi Niu di lân xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
16:00 - 23:45
21/11/2017
13,218,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,218,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,218,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
15:45 - 19:35
20/08/2017
15,755,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,755,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,755,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
11:45 - 19:35
18/08/2017
15,775,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,776,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,776,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
13:00 - 14:35
02/06/2018
17,765,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,765,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,765,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
13:00 - 16:05
04/06/2018
17,765,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,765,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,765,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
10:35 - 15:00
13/08/2017
18,252,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,253,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,253,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
10:35 - 15:00
14/09/2017
18,252,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,253,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,253,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
17:00 - 15:55
15/04/2018
17,751,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,751,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,751,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
17:00 - 15:00
17/08/2017
17,754,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,754,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,754,000đ
Hà Nội (HAN) đi Wellington (WLG)
10:35 - 14:40
05/11/2017
18,284,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,285,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,285,000đ
Vé đi Niu di lân xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
20:45 - 15:00
05/11/2017
16,488,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,489,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,489,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
20:20 - 14:45
05/09/2017
17,063,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,064,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,064,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
20:30 - 23:59
15/04/2018
17,866,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,866,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,866,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
18:45 - 23:55
15/09/2017
17,869,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,869,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,869,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
01:20 - 23:55
15/08/2017
18,232,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,232,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,232,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
01:20 - 23:55
23/09/2017
18,280,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,280,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,280,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
18:05 - 16:15
03/02/2018
18,239,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,239,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,239,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
01:20 - 23:55
10/08/2017
18,600,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,600,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,600,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
20:45 - 14:50
18/03/2018
18,788,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,789,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,789,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Wellington (WLG)
20:20 - 23:55
10/09/2017
18,788,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,789,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,789,000đ
Vé máy bay đi Niu di lân giá rẻ
Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Niu di lân
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang tính giá và các khoản thuế phí. Xin vui lòng chờ trong giây lát!