Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Philippines
Giá vé đi Philippines từ 3,037,656đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Philippines xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Philippines cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi Philippines

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Philippines xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
21:10 - 10:00
03/02/2020
3,037,656đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,037,656đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,037,656đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
21:10 - 10:00
09/01/2020
3,356,414đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,356,414đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,356,414đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
11:00 - 21:20
11/01/2020
4,287,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,287,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,287,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
07:10 - 20:10
25/02/2020
4,285,789đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,285,789đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,285,789đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
09:35 - 13:20
09/01/2020
4,523,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,523,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,523,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
11:00 - 21:20
09/01/2020
4,612,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,612,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,612,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
08:55 - 20:10
25/02/2020
4,565,789đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,565,789đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,565,789đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Angeles City (CRK)
21:10 - 06:00
03/02/2020
4,815,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,815,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,815,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Angeles City (CRK)
08:55 - 06:00
19/01/2020
4,816,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,816,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,816,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Angeles City (CRK)
09:10 - 19:05
12/01/2020
4,975,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,975,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,975,000đ
Vé đi Philippines xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
02:20 - 06:30
09/01/2020
5,105,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,105,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,105,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
02:20 - 06:30
11/01/2020
5,105,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,105,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,105,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
07:50 - 20:10
11/01/2020
5,339,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,339,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,339,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
02:20 - 06:30
09/01/2020
5,941,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,941,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,941,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
10:35 - 18:05
09/01/2020
7,318,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
7,318,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
7,318,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
10:35 - 18:05
11/01/2020
7,318,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
7,318,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
7,318,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
22:50 - 19:10
09/01/2020
6,874,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,874,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,874,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
05:00 - 13:20
11/01/2020
6,874,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,874,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,874,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
13:00 - 12:20
09/01/2020
7,092,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
7,092,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
7,092,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
23:00 - 19:10
09/01/2020
7,560,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
7,560,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
7,560,000đ
Vé đi Philippines xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
13:00 - 05:55
09/01/2020
6,155,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,155,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,155,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
21:15 - 10:00
09/01/2020
6,181,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,181,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,181,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
19:45 - 19:10
11/01/2020
6,456,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,456,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,456,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
22:00 - 19:10
11/01/2020
6,456,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,456,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,456,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
16:30 - 17:45
09/01/2020
7,016,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
7,016,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
7,016,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
11:50 - 22:50
11/01/2020
7,016,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
7,016,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
7,016,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
09:30 - 19:10
09/01/2020
7,327,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
7,327,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
7,327,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
23:00 - 19:10
11/01/2020
7,327,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
7,327,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
7,327,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
11:50 - 22:50
11/01/2020
7,713,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
7,713,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
7,713,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
13:40 - 04:50
11/01/2020
8,404,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
8,404,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
8,404,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Philippines
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!