Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Philippines
Giá vé đi Philippines từ 3,437,737đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Philippines xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Philippines cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi Philippines

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Philippines xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
BL 111
07:10 - 06:00
01/07/2020
3,437,737đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,437,737đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,437,737đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
3K 556
08:55 - 06:00
01/07/2020
3,437,737đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,437,737đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,437,737đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
PR 592
09:30 - 13:20
01/07/2020
4,936,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,936,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,936,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
PR 598
15:30 - 19:30
01/07/2020
4,936,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,936,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,936,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Angeles City (CRK)
3K 556
08:55 - 06:00
20/09/2020
4,769,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,769,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,769,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Angeles City (CRK)
3K 558
15:30 - 06:00
20/09/2020
4,769,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,769,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,769,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cebu (CEB)
PR 592
09:30 - 07:25
07/10/2020
4,811,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,811,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,811,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
3K 558
15:30 - 06:00
01/07/2020
4,968,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,968,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,968,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
3K 556
08:55 - 21:00
09/07/2020
4,968,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,968,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,968,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Manila (MNL)
3K 556
08:55 - 06:00
02/07/2020
6,595,423đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,595,423đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,595,423đ
Vé đi Philippines xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
PR 596
01:45 - 05:50
09/07/2020
5,055,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,055,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,055,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
BL 160
09:35 - 23:05
09/07/2020
6,359,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,359,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,359,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
NX 897
23:15 - 18:55
01/07/2020
7,073,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
7,073,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
7,073,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
7C 2804
01:50 - 22:20
09/07/2020
8,405,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
8,405,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
8,405,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
H1 9874
01:50 - 22:20
09/07/2020
9,949,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
9,949,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
9,949,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
BL 753
08:15 - 19:30
09/07/2020
9,108,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
9,108,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
9,108,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
PG 4280
08:40 - 18:00
01/07/2020
11,627,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,627,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,627,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
PG 4280
08:40 - 18:00
09/07/2020
11,633,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,633,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,633,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
CX 1790
10:15 - 20:00
01/07/2020
13,278,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,278,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,278,000đ
Hà Nội (HAN) đi Manila (MNL)
CX 1790
10:15 - 20:00
09/07/2020
13,288,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,288,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,288,000đ
Vé đi Philippines xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
3K 548
08:50 - 09:50
01/07/2020
4,536,737đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,536,737đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,536,737đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
3K 542
21:15 - 21:00
09/07/2020
4,536,737đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,536,737đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,536,737đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
3K 548
08:50 - 21:00
01/07/2020
6,033,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,033,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,033,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
NX 869
08:50 - 18:55
01/07/2020
6,722,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,722,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,722,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
NX 875
23:55 - 18:55
01/07/2020
6,722,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,722,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,722,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
7C 2902
14:20 - 22:20
01/07/2020
8,632,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
8,632,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
8,632,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
7C 2904
01:30 - 22:20
09/07/2020
8,639,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
8,639,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
8,639,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
BL 646
18:00 - 05:50
01/07/2020
8,400,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
8,400,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
8,400,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
PG 4288
15:20 - 03:15
01/07/2020
12,141,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,141,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,141,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Manila (MNL)
PG 4288
15:20 - 03:15
09/07/2020
12,148,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,148,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,148,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Philippines
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!