Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Singapore
Giá vé đi Singapore từ 1,279,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Singapore xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Singapore cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Đặt vé máy bay đi Singapore xin liên hệ: 0914.609.247 (Hà) 0913.865.247 (Ms Li) - 0914.814.247 (Nguyên)

Vé máy bay giá rẻ đi Singapore

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Singapore xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Singapore (SIN)
06:50 - 09:55
25/02/2020
1,279,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,279,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,279,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Singapore (SIN)
09:00 - 12:05
12/01/2020
1,349,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,349,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,349,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Singapore (SIN)
21:10 - 00:10
11/01/2020
1,393,744đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,393,744đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,393,744đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Singapore (SIN)
06:50 - 09:55
03/02/2020
1,429,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,429,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,429,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Singapore (SIN)
07:10 - 10:10
25/02/2020
1,493,059đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,493,059đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,493,059đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Singapore (SIN)
21:10 - 00:10
25/02/2020
1,493,059đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,493,059đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,493,059đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Singapore (SIN)
09:00 - 12:05
03/02/2020
1,529,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,529,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,529,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Singapore (SIN)
06:50 - 09:55
11/01/2020
1,529,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,529,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,529,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Singapore (SIN)
08:55 - 12:00
12/01/2020
1,653,744đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,653,744đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,653,744đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Singapore (SIN)
07:10 - 10:10
11/01/2020
1,653,744đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,653,744đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,653,744đ
Vé đi Singapore xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Singapore (SIN)
09:35 - 13:55
11/01/2020
1,645,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,645,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,645,000đ
Hà Nội (HAN) đi Singapore (SIN)
09:35 - 13:55
09/01/2020
2,020,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,020,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,020,000đ
Hà Nội (HAN) đi Singapore (SIN)
12:05 - 00:10
09/01/2020
2,393,850đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,393,850đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,393,850đ
Hà Nội (HAN) đi Singapore (SIN)
15:45 - 00:10
09/01/2020
2,393,850đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,393,850đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,393,850đ
Hà Nội (HAN) đi Singapore (SIN)
10:35 - 15:10
09/01/2020
2,687,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,687,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,687,000đ
Hà Nội (HAN) đi Singapore (SIN)
07:50 - 12:25
11/01/2020
2,687,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,687,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,687,000đ
Hà Nội (HAN) đi Singapore (SIN)
15:45 - 10:10
11/01/2020
2,543,744đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,543,744đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,543,744đ
Hà Nội (HAN) đi Singapore (SIN)
17:05 - 10:10
11/01/2020
2,543,744đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,543,744đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,543,744đ
Hà Nội (HAN) đi Singapore (SIN)
11:10 - 15:45
11/01/2020
2,832,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,832,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,832,000đ
Hà Nội (HAN) đi Singapore (SIN)
18:10 - 10:10
09/01/2020
2,703,850đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,703,850đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,703,850đ
Vé đi Singapore xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Singapore (SIN)
12:20 - 16:00
09/01/2020
1,439,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,439,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,439,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Singapore (SIN)
12:15 - 15:55
11/01/2020
1,439,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,439,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,439,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Singapore (SIN)
22:00 - 10:10
11/01/2020
2,441,744đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,441,744đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,441,744đ
Đà Nẵng (DAD) đi Singapore (SIN)
13:40 - 00:10
11/01/2020
2,443,744đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,443,744đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,443,744đ
Đà Nẵng (DAD) đi Singapore (SIN)
13:00 - 19:25
11/01/2020
3,504,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,504,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,504,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Singapore (SIN)
13:00 - 19:25
09/01/2020
3,504,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,504,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,504,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Singapore (SIN)
21:15 - 01:00
09/01/2020
3,611,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,611,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,611,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Singapore (SIN)
19:45 - 10:10
09/01/2020
3,689,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,689,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,689,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Singapore (SIN)
18:00 - 15:10
09/01/2020
4,016,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,016,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,016,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Singapore (SIN)
16:30 - 20:40
09/01/2020
4,290,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,290,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,290,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến

Đảo quốc Sư Tử Singapore, quốc gia nhỏ nhất của Đông Nam Á được bao quanh bởi nhiều đảo nhỏ tạo thành hình một viên kim cương. Đất nước Singapore nhỏ bé nhưng đa dạng về văn hóa, sầm uất bạt ngàn hàng hóa, dịch vụ vui chơi giải trí đa dạng, giao thông thuận tiện, đường sá gọn gàng sạch đẹp.Du lịch Singaporedu khách không thể không ghé phố người Hoa Chinatown; vườn thú Singapore; vườn thực vật Singapore; thủy cung nước ngọt lớn nhất thế giới River Safari; Marina Bay Sands được thiết kế như một du thuyền nằm trên ba tòa nhà chọc trời; khu Tiểu Ấn; trung tâm ẩm thực Maxwell Road Hawker…(Đặt vémáy bay đi Singapore)

Singapore.jpg

Bảo hiểm du lịch Singapore

Để mua bảo hiểm kèm theo cho vé đã được xuất, bạn có thể liên hệ email info@vemaybay247.com hoặc tổng đài (028) 3514.6666 trong giờ làm việc của chúng tôi Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 19:30, Thứ 7: 9:00-14:00 và để mua bảo hiểm Chúng tôi sẽ báo giá lại cho các bạn vì các gói bảo hiểm với thời gian du lịch khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau. Chi phí gói bảo hiểm sẽ được tự động tính dựa theo tổng số ngày chuyến đi và địa điểm nơi bạn đến cho các giao dịch mua kèm theo vé máy bay online.

Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!