Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Đài Loan
Giá vé đi Đài Loan từ 1,764,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Đài Loan xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Đài Loan cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi Đài Loan

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Đài Loan xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Kaohsiung (KHH)
07:20 - 11:25
12/01/2020
1,764,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,764,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,764,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Kaohsiung (KHH)
11:25 - 15:30
12/01/2020
1,764,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,764,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,764,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đài Bắc (TPE)
16:20 - 12:05
11/01/2020
3,663,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,663,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,663,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đài Bắc (TPE)
06:00 - 12:55
09/01/2020
3,621,850đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,621,850đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,621,850đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Taichung (RMQ)
07:00 - 11:20
19/01/2020
3,905,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,905,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,905,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Taichung (RMQ)
10:25 - 14:45
19/01/2020
3,905,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,905,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,905,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đài Bắc (TPE)
20:00 - 12:55
11/01/2020
4,021,744đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,021,744đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,021,744đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đài Bắc (TPE)
17:50 - 12:55
09/01/2020
4,041,850đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,041,850đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,041,850đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đài Bắc (TPE)
01:55 - 06:10
09/01/2020
4,151,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,151,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,151,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đài Bắc (TPE)
01:55 - 06:10
11/01/2020
4,151,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,151,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,151,000đ
Vé đi Đài Loan xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Đài Bắc (TPE)
07:15 - 11:10
09/01/2020
1,854,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,854,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,854,000đ
Hà Nội (HAN) đi Đài Bắc (TPE)
07:15 - 11:10
11/01/2020
1,854,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,854,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,854,000đ
Hà Nội (HAN) đi Đài Bắc (TPE)
16:10 - 19:55
09/01/2020
2,419,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,419,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,419,000đ
Hà Nội (HAN) đi Đài Bắc (TPE)
16:35 - 20:20
11/01/2020
2,419,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,419,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,419,000đ
Hà Nội (HAN) đi Đài Bắc (TPE)
08:15 - 11:55
11/01/2020
4,353,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,353,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,353,000đ
Hà Nội (HAN) đi Đài Bắc (TPE)
23:00 - 09:30
09/01/2020
4,515,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,515,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,515,000đ
Hà Nội (HAN) đi Đài Bắc (TPE)
23:00 - 13:40
11/01/2020
4,515,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,515,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,515,000đ
Hà Nội (HAN) đi Đài Bắc (TPE)
17:25 - 21:05
11/01/2020
4,817,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,817,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,817,000đ
Hà Nội (HAN) đi Đài Bắc (TPE)
17:25 - 21:05
09/01/2020
4,817,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,817,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,817,000đ
Hà Nội (HAN) đi Đài Bắc (TPE)
06:30 - 12:55
09/01/2020
4,688,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,688,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,688,000đ
Vé đi Đài Loan xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Đài Bắc (TPE)
12:00 - 15:40
11/01/2020
2,225,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,225,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,225,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Đài Bắc (TPE)
09:20 - 12:55
09/01/2020
2,381,850đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,381,850đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,381,850đ
Đà Nẵng (DAD) đi Đài Bắc (TPE)
11:20 - 15:00
09/01/2020
2,475,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,475,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,475,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Đài Bắc (TPE)
09:20 - 12:55
09/01/2020
3,356,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,356,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,356,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Đài Bắc (TPE)
21:20 - 09:30
11/01/2020
4,050,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,050,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,050,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Đài Bắc (TPE)
23:00 - 09:30
11/01/2020
4,050,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,050,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,050,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Đài Bắc (TPE)
13:00 - 21:10
09/01/2020
4,588,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,588,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,588,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Đài Bắc (TPE)
14:00 - 21:05
09/01/2020
4,937,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,937,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,937,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Đài Bắc (TPE)
14:10 - 17:55
11/01/2020
5,197,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,197,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,197,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Đài Bắc (TPE)
18:00 - 11:55
09/01/2020
5,681,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,681,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,681,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến

Đài Loan: Hòn đảo xinh đẹp Đài Loan không chỉ được biết đến như Mãnh hổ kinh tế của Châu Á mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với rừng núi, biển cả, sông hồ, chùa chiềng, các khu chợ sầm uất cho du khách thỏa sức shopping và nhiều thắng cảnh đặc sắc nổi tiếng khác đủ sức thỏa mãn những du khách khó tính nhất. Do địa hình nằm giữa biển nên Đài Loan không chỉ có cảnh núi non mà còn có những bãi biển xinh đẹp: Công viên quốc gia Taroko, Công trình tưởng niệm Tôn Trung Sơn, Quần đảo Bành Hồ, Núi Dương Minh, Ximending, A Lý Sơn, Đài Bắc 101,...(Đặt vé máy bay đi Đài Loan)

Dai-Loan.jpg

Bảo hiểm du lịch Đài Loan

Để mua bảo hiểm kèm theo cho vé đã được xuất, bạn có thể liên hệ email info@vemaybay247.com hoặc tổng đài (028) 3514.6666 trong giờ làm việc của chúng tôi Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 19:30, Thứ 7: 9:00-14:00 và để mua bảo hiểm Chúng tôi sẽ báo giá lại cho các bạn vì các gói bảo hiểm với thời gian du lịch khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau. Chi phí gói bảo hiểm sẽ được tự động tính dựa theo tổng số ngày chuyến đi và địa điểm nơi bạn đến cho các giao dịch mua kèm theo vé máy bay online.

Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!