Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Hoa kỳ
Giá vé đi Hoa kỳ từ 11,707,000đ
Trang chủ > Vé máy bay > Vé máy bay đi Hoa kỳ

Vé máy bay đi Hoa kỳ giá rẻ theo tháng

Tháng 7
Từ Hồ Chí Minh
12,200,000
25/07/2017
Từ Hà Nội
14,551,000
22/07/2017
Từ Hồ Chí Minh
15,018,000
21/07/2017
Tháng 8
Từ Hồ Chí Minh
12,179,000
15/08/2017
Từ Hải Phòng
13,912,000
31/08/2017
Từ Đà Nẵng
13,912,000
31/08/2017
Tháng 9
Từ Hồ Chí Minh
11,704,000
19/09/2017
Từ Hồ Chí Minh
11,704,000
18/09/2017
Từ Hồ Chí Minh
11,704,000
19/09/2017
Tháng 10
Từ Hồ Chí Minh
11,707,000
20/10/2017
Từ Hồ Chí Minh
11,704,000
21/10/2017
Từ Hồ Chí Minh
11,704,000
07/10/2017
Lưu ý giá trên là giá 1 chiều *
Vé đi Hoa kỳ xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi San Francisco (SFO)
05:40 - 12:20
04/11/2017
11,707,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,707,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,707,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi San Francisco (SFO)
05:40 - 12:20
20/10/2017
11,707,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,707,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,707,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Los Angeles (LAX)
08:00 - 18:00
15/08/2017
12,179,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,180,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,180,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Los Angeles (LAX)
08:00 - 18:00
17/08/2017
12,190,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,190,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,190,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi San Francisco (SFO)
05:40 - 12:20
18/03/2018
12,164,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,164,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,164,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Los Angeles (LAX)
05:40 - 18:00
18/03/2018
12,164,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,164,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,164,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi San Francisco (SFO)
17:45 - 20:35
01/09/2017
13,286,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,286,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,286,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi San Francisco (SFO)
17:45 - 20:35
02/09/2017
13,286,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,286,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,286,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi New York (NYC)
05:40 - 10:40
18/10/2017
12,854,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,854,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,854,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi New York (NYC)
05:40 - 11:25
29/11/2017
12,854,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,854,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,854,000đ
Vé đi Hoa kỳ xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Los Angeles (LAX)
21:30 - 19:25
24/02/2018
13,912,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,912,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,912,000đ
Hà Nội (HAN) đi Los Angeles (LAX)
21:30 - 20:50
24/09/2017
13,912,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,912,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,912,000đ
Hà Nội (HAN) đi Ontario (ONT)
15:05 - 00:26
05/09/2017
14,122,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,122,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,122,000đ
Hà Nội (HAN) đi San Francisco (SFO)
08:15 - 20:20
02/06/2018
13,662,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,662,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,662,000đ
Hà Nội (HAN) đi San Francisco (SFO)
08:15 - 20:20
06/06/2018
13,662,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,662,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,662,000đ
Hà Nội (HAN) đi Santa Ana (SNA)
15:05 - 09:59
12/04/2018
14,126,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,126,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,126,000đ
Hà Nội (HAN) đi Santa Ana (SNA)
15:05 - 15:14
19/09/2017
14,126,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,126,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,126,000đ
Hà Nội (HAN) đi Santa Ana (SNA)
22:50 - 18:16
23/08/2017
14,390,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,390,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,390,000đ
Hà Nội (HAN) đi Santa Ana (SNA)
22:50 - 18:12
24/09/2017
14,390,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,390,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,390,000đ
Hà Nội (HAN) đi Burbank (BUR)
15:05 - 15:05
15/09/2017
14,151,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,151,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,151,000đ
Vé đi Hoa kỳ xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Los Angeles (LAX)
11:45 - 19:25
20/11/2017
13,892,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,892,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,892,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Los Angeles (LAX)
22:30 - 20:50
21/09/2017
13,892,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,892,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,892,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi San Jose (SJC)
23:15 - 17:25
08/12/2017
14,183,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,183,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,183,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi San Jose (SJC)
22:50 - 17:25
10/04/2018
14,183,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,183,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,183,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Oakland (OAK)
00:30 - 22:35
04/11/2017
14,303,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,303,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,303,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi San Francisco (SFO)
22:50 - 20:32
20/10/2017
14,188,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,188,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,188,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi San Jose (SJC)
22:50 - 17:30
28/08/2017
14,413,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,413,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,413,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi San Jose (SJC)
22:50 - 17:30
13/09/2017
14,413,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,413,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,413,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi San Jose (SJC)
00:40 - 15:40
14/04/2018
14,500,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,501,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,501,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi San Jose (SJC)
00:40 - 13:50
15/04/2018
14,500,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,501,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,501,000đ
Vé máy bay đi Hoa kỳ giá rẻ
Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến

Du lịch Mỹ - phải “Chọn mặt gửi vàng”

Không đơn thuần chọn đơn vị tổ chức tour, hành trình đến Mỹ đòi hỏi du khách phải chọn đúng bạn đường tin cậy, có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào, giúp họ yên tâm tận hưởng hành trình. Hãy tìm hiểu xem yếu tố nào quyết định việc lựa chọn tour Mỹ của nhiều khách hàng hiện nay. 

Bảo hiểm du lịch Hoa kỳ

Chi phí bảo hiểm

Chi phí gói bảo hiểm sẽ được tự động tính dựa theo tổng số ngày chuyến đi và địa điểm nơi bạn đến cho các giao dịch mua kèm theo vé máy bay online. Để mua bảo hiểm kèm theo cho vé đã được xuất, bạn có thể liên hệ (028) 3514 6666 trong giờ làm việc của chúng tôi Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 19:30, Thứ 7: 9:00-14:00 và để mua bảo hiểm Chúng tôi sẽ báo giá lại cho các bạn vì các gói bảo hiểm với thời gian du lịch khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau.

Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang tính giá và các khoản thuế phí. Xin vui lòng chờ trong giây lát!