Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Việt Nam
Giá vé đi Việt Nam từ 489,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Việt Nam xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Việt Nam cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi Việt Nam

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Việt Nam xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Nha Trang (NHA)
BL384
16:40 - 17:50
20/11/2019
507,100đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
507,100đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
507,100đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Phú Quốc (PQC)
BL321
14:25 - 15:30
17/11/2019
547,800đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
547,800đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
547,800đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Phú Quốc (PQC)
VJ323
09:50 - 10:45
29/10/2019
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
VJ364
19:45 - 20:35
29/10/2019
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
BL342
06:50 - 07:45
02/12/2019
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
BL348
12:00 - 12:55
02/12/2019
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Nha Trang (NHA)
VJ602
10:50 - 11:50
12/11/2019
558,800đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
558,800đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
558,800đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Nha Trang (NHA)
VJ612
11:40 - 12:40
12/11/2019
558,800đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
558,800đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
558,800đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Qui Nhơn (UIH)
QH1122
08:00 - 09:10
19/11/2019
560,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
560,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
560,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Nha Trang (NHA)
BL396
23:00 - 00:10
11/11/2019
569,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
569,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
569,000đ
Vé đi Việt Nam xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Nha Trang (NHA)
VJ783
09:55 - 11:45
24/11/2019
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hà Nội (HAN) đi Đà Nẵng (DAD)
VJ529
06:00 - 07:20
20/11/2019
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hà Nội (HAN) đi Vinh (VII)
VN1709
06:30 - 07:25
02/12/2019
599,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
599,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
599,000đ
Hà Nội (HAN) đi Vinh (VII)
VN1715
17:50 - 18:45
02/12/2019
599,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
599,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
599,000đ
Hà Nội (HAN) đi Nha Trang (NHA)
VJ783
09:55 - 11:45
17/11/2019
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Hà Nội (HAN) đi Quảng Nam (VCL)
VJ415
11:25 - 12:55
13/11/2019
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Hà Nội (HAN) đi Đà Nẵng (DAD)
BL643
13:25 - 14:45
02/12/2019
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Hà Nội (HAN) đi Đà Nẵng (DAD)
BL647
16:00 - 17:20
02/12/2019
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Hà Nội (HAN) đi Huế (HUI)
QH1201
13:00 - 14:05
12/11/2019
615,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
615,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
615,000đ
Hà Nội (HAN) đi Huế (HUI)
QH1201
13:00 - 14:05
19/11/2019
615,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
615,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
615,000đ
Vé đi Việt Nam xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Nha Trang (NHA)
VJ581
13:45 - 14:45
01/11/2019
537,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
537,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
537,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Nha Trang (NHA)
VJ581
01:35 - 02:35
02/12/2019
537,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
537,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
537,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
BL646
18:00 - 19:20
12/11/2019
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
BL642
15:20 - 16:40
02/11/2019
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
VJ534
07:00 - 08:20
29/10/2019
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hải Phòng (HPH)
VJ722
08:10 - 09:25
01/11/2019
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồ Chí Minh (SGN)
BL665
07:55 - 09:25
30/10/2019
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồ Chí Minh (SGN)
BL673
13:40 - 15:10
30/10/2019
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
VJ502
23:40 - 01:00
14/11/2019
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
VJ518
07:20 - 08:40
13/11/2019
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Việt Nam
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!