Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Việt Nam
Giá vé đi Việt Nam từ 570,900đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Việt Nam xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Việt Nam cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi Việt Nam

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Việt Nam xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
VJ360
05:45 - 06:35
23/08/2019
713,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
713,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
713,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
VJ362
20:10 - 21:00
24/08/2019
713,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
713,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
713,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Nha Trang (NHA)
BL382
15:45 - 16:55
24/08/2019
924,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
924,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
924,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Qui Nhơn (UIH)
VN7392
12:00 - 13:10
23/08/2019
975,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
975,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
975,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Qui Nhơn (UIH)
VN1396
14:55 - 16:05
23/08/2019
975,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
975,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
975,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Ban Mê Thuột (BMV)
BL424
11:05 - 12:05
24/08/2019
990,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
990,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
990,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
BL350
15:25 - 16:20
24/08/2019
990,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
990,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
990,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Phú Quốc (PQC)
VJ331
13:30 - 14:25
24/08/2019
1,023,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,023,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,023,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Phú Quốc (PQC)
VJ327
14:55 - 15:50
24/08/2019
1,023,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,023,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,023,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Nha Trang (NHA)
VN1340
06:45 - 07:55
23/08/2019
1,063,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,063,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,063,000đ
Vé đi Việt Nam xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Quảng Bình (VDH)
QH1241
16:00 - 17:00
24/08/2019
759,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
759,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
759,000đ
Hà Nội (HAN) đi PleiKu (PXU)
VJ421
10:00 - 11:35
23/08/2019
823,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
823,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
823,900đ
Hà Nội (HAN) đi PleiKu (PXU)
VJ421
10:00 - 11:35
24/08/2019
823,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
823,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
823,900đ
Hà Nội (HAN) đi PleiKu (PXU)
VN1613
13:30 - 15:05
23/08/2019
999,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
999,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
999,000đ
Hà Nội (HAN) đi Quảng Nam (VCL)
VJ415
15:25 - 16:55
24/08/2019
1,023,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,023,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,023,000đ
Hà Nội (HAN) đi Quảng Bình (VDH)
VN1591
06:00 - 07:10
23/08/2019
1,063,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,063,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,063,000đ
Hà Nội (HAN) đi Quảng Bình (VDH)
VN1591
06:00 - 07:10
24/08/2019
1,063,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,063,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,063,000đ
Hà Nội (HAN) đi Quảng Bình (VDH)
QH1241
16:00 - 17:00
23/08/2019
1,078,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,078,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,078,000đ
Hà Nội (HAN) đi PleiKu (PXU)
QH1601
11:00 - 12:35
23/08/2019
1,100,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,100,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,100,000đ
Hà Nội (HAN) đi Huế (HUI)
VJ567
19:30 - 20:40
24/08/2019
1,133,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,133,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,133,000đ
Vé đi Việt Nam xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Cần Thơ (VCA)
VJ703
21:50 - 23:20
23/08/2019
823,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
823,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
823,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồ Chí Minh (SGN)
BL665
07:50 - 09:15
23/08/2019
913,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
913,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
913,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồ Chí Minh (SGN)
VJ633
06:10 - 07:35
24/08/2019
933,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
933,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
933,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồ Chí Minh (SGN)
VJ649
06:05 - 07:30
24/08/2019
933,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
933,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
933,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồ Chí Minh (SGN)
BL691
22:20 - 23:45
24/08/2019
1,023,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,023,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,023,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cần Thơ (VCA)
VJ701
11:25 - 12:55
23/08/2019
1,023,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,023,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,023,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cần Thơ (VCA)
VJ705
13:40 - 15:10
23/08/2019
1,023,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,023,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,023,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồ Chí Minh (SGN)
BL685
20:00 - 21:25
23/08/2019
1,023,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,023,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,023,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồ Chí Minh (SGN)
BL693
20:35 - 22:00
23/08/2019
1,023,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,023,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,023,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Nha Trang (NHA)
VJ581
13:45 - 14:45
23/08/2019
1,023,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,023,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,023,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Việt Nam
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!