Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Việt Nam
Giá vé đi Việt Nam từ 477,222đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Việt Nam xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Việt Nam cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi Việt Nam

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Việt Nam xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Ban Mê Thuột (BMV)
BL424
11:05 - 12:05
05/03/2020
497,222đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
497,222đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
497,222đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Nha Trang (NHA)
BL384
16:30 - 17:40
05/03/2020
497,222đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
497,222đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
497,222đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
VJ364
19:45 - 20:35
01/03/2020
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
VJ364
19:45 - 20:35
03/03/2020
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
BL350
15:30 - 16:25
31/12/2019
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Phú Quốc (PQC)
VJ321
06:00 - 06:55
04/03/2020
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Phú Yên (TBB)
VJ206
06:05 - 07:15
08/03/2020
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Nha Trang (NHA)
BL382
12:00 - 13:10
06/03/2020
555,500đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
555,500đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
555,500đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Nha Trang (NHA)
BL384
15:40 - 16:50
06/03/2020
555,500đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
555,500đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
555,500đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Nha Trang (NHA)
VJ606
12:25 - 13:25
01/02/2020
558,800đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
558,800đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
558,800đ
Vé đi Việt Nam xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Quảng Nam (VCL)
VJ415
11:25 - 12:55
01/01/2020
525,800đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
525,800đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
525,800đ
Hà Nội (HAN) đi Quảng Nam (VCL)
VJ415
11:25 - 12:55
08/03/2020
525,800đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
525,800đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
525,800đ
Hà Nội (HAN) đi Đà Nẵng (DAD)
BL633
06:30 - 07:50
03/03/2020
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hà Nội (HAN) đi Đà Nẵng (DAD)
BL633
06:30 - 07:50
04/03/2020
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hà Nội (HAN) đi Đà Nẵng (DAD)
VJ519
17:20 - 18:40
31/12/2019
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hà Nội (HAN) đi Đà Nẵng (DAD)
VJ523
18:25 - 19:45
31/12/2019
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Hà Nội (HAN) đi Vinh (VII)
VN1709
06:30 - 07:25
28/01/2020
599,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
599,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
599,000đ
Hà Nội (HAN) đi Vinh (VII)
VN1715
18:30 - 19:25
28/01/2020
599,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
599,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
599,000đ
Hà Nội (HAN) đi Nha Trang (NHA)
VJ783
09:55 - 11:45
01/01/2020
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Hà Nội (HAN) đi Nha Trang (NHA)
VJ775
10:00 - 11:50
01/01/2020
603,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
603,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
603,900đ
Vé đi Việt Nam xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
BL632
08:30 - 09:50
05/03/2020
497,222đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
497,222đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
497,222đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
BL632
08:30 - 09:50
06/03/2020
497,222đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
497,222đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
497,222đ
Đà Nẵng (DAD) đi Nha Trang (NHA)
VJ581
13:45 - 14:45
01/03/2020
537,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
537,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
537,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Nha Trang (NHA)
VJ581
13:45 - 14:45
02/03/2020
537,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
537,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
537,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
BL632
08:30 - 09:50
07/03/2020
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
BL632
08:30 - 09:50
25/02/2020
548,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
548,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
548,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cần Thơ (VCA)
VJ703
22:40 - 00:10
01/01/2020
581,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
581,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
581,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cần Thơ (VCA)
VJ703
22:20 - 23:50
02/01/2020
581,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
581,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
581,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồ Chí Minh (SGN)
BL697
00:40 - 02:05
24/01/2020
591,800đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
591,800đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
591,800đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồ Chí Minh (SGN)
BL693
22:20 - 23:50
22/01/2020
591,800đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
591,800đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
591,800đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Việt Nam
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!