Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Việt Nam
Giá vé đi Việt Nam từ 533,500đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Việt Nam xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Việt Nam cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi Việt Nam

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Việt Nam xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
VJ360
05:45 - 06:35
10/07/2019
691,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
691,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
691,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
VJ362
20:10 - 21:00
10/07/2019
691,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
691,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
691,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
BL342
07:00 - 07:50
10/07/2019
792,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
792,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
792,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
BL342
07:45 - 08:35
10/07/2019
792,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
792,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
792,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Ban Mê Thuột (BMV)
VN1414
07:55 - 08:55
11/07/2019
809,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
809,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
809,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
VJ360
05:45 - 06:35
11/07/2019
835,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
835,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
835,900đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
BL342
07:00 - 07:50
11/07/2019
869,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
869,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
869,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Đà Lạt (DLI)
BL350
14:45 - 15:35
11/07/2019
869,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
869,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
869,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi PleiKu (PXU)
VJ396
17:55 - 19:00
10/07/2019
902,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
902,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
902,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Phú Quốc (PQC)
VJ327
14:55 - 15:50
10/07/2019
902,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
902,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
902,000đ
Vé đi Việt Nam xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Vinh (VII)
VN1713
14:30 - 15:20
10/07/2019
699,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
699,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
699,000đ
Hà Nội (HAN) đi Vinh (VII)
VN1715
18:00 - 18:50
10/07/2019
699,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
699,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
699,000đ
Hà Nội (HAN) đi Quảng Bình (VDH)
QH1241
16:00 - 17:00
10/07/2019
1,034,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,034,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,034,000đ
Hà Nội (HAN) đi Quảng Bình (VDH)
VN1591
06:00 - 07:10
10/07/2019
1,063,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,063,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,063,000đ
Hà Nội (HAN) đi Đà Nẵng (DAD)
BL655
20:20 - 21:40
10/07/2019
1,078,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,078,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,078,000đ
Hà Nội (HAN) đi Đà Nẵng (DAD)
VJ525
16:30 - 17:50
10/07/2019
1,111,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,111,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,111,000đ
Hà Nội (HAN) đi Đà Nẵng (DAD)
VJ513
22:00 - 23:20
10/07/2019
1,111,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,111,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,111,000đ
Hà Nội (HAN) đi PleiKu (PXU)
QH1601
11:00 - 12:35
10/07/2019
1,155,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,155,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,155,000đ
Hà Nội (HAN) đi PleiKu (PXU)
QH1601
11:00 - 12:35
11/07/2019
1,155,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,155,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,155,000đ
Hà Nội (HAN) đi Đà Nẵng (DAD)
BL647
17:00 - 18:20
10/07/2019
1,166,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,166,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,166,000đ
Vé đi Việt Nam xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Vinh (VII)
BL846
11:10 - 12:20
10/07/2019
737,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
737,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
737,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Nha Trang (NHA)
VJ583
16:20 - 17:20
11/07/2019
945,900đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
945,900đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
945,900đ
Đà Nẵng (DAD) đi Nha Trang (NHA)
VJ581
13:45 - 14:45
10/07/2019
1,001,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,001,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,001,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồ Chí Minh (SGN)
BL665
07:55 - 09:20
11/07/2019
1,078,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,078,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,078,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồ Chí Minh (SGN)
BL671
08:25 - 09:50
11/07/2019
1,078,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,078,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,078,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
VJ532
23:25 - 00:45
10/07/2019
1,111,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,111,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,111,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
VJ542
23:50 - 01:10
10/07/2019
1,111,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,111,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,111,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
VN154
06:00 - 07:20
10/07/2019
1,140,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,140,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,140,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
VN158
08:00 - 09:20
10/07/2019
1,140,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,140,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,140,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hà Nội (HAN)
VJ542
23:50 - 01:10
11/07/2019
1,145,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
1,145,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
1,145,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Việt Nam
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!