Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Canada
Giá vé đi Canada từ 12,597,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Ft St John (YXJ) Canada xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Ft St John (YXJ) Canada cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Canada là địa danh được người Việt Nam ưa thích định cư, du lịch. 2 thành phố lớn có nhiều người Việt là: Toronto, Vancouver. Vé máy bay đi Canada được khai thác bởi American Airlines, Korean Air, China Airlines, Eva Air, Cathay Pacific, Asiana Airlines, Japan Airlines. Bay nối chuyến nội địa canada thường được thực hiện bởi Air Canada. Đặt vé máy bay Canada xin liên hệ: 0914.609.247 (Hà) 0913.865.247 (Ms Li) - 0914.814.247 (Nguyên)

Vé máy bay giá rẻ đi đi Ft St John Canada

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Canada xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Vancouver (YVR)
PR 598
15:30 - 16:30
01/07/2020
12,597,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,597,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,597,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Vancouver (YVR)
PR 592
09:30 - 16:30
09/07/2020
12,606,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,606,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,606,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Vancouver (YVR)
AA 8419
08:00 - 11:50
01/07/2020
17,731,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,731,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,731,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Vancouver (YVR)
AA 8494
23:25 - 11:50
01/07/2020
18,197,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,197,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,197,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Vancouver (YVR)
AC 6983
00:10 - 10:35
09/07/2020
19,119,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,119,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,119,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Vancouver (YVR)
JL 70
23:25 - 11:16
09/07/2020
20,331,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,331,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,331,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Vancouver (YVR)
AC 6983
00:10 - 21:56
01/07/2020
19,935,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,935,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,935,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Vancouver (YVR)
JL 750
08:00 - 11:16
09/07/2020
20,901,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,901,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,901,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Vancouver (YVR)
CX 764
19:05 - 13:25
09/07/2020
18,743,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,743,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,743,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Vancouver (YVR)
CX 764
19:05 - 21:56
01/07/2020
21,549,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,549,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,549,000đ
Vé đi Canada xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Vancouver (YVR)
PR 596
01:45 - 16:30
09/07/2020
14,010,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,010,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,010,000đ
Hà Nội (HAN) đi Toronto (YTO)
PR 596
01:45 - 19:55
09/07/2020
15,179,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,179,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,179,000đ
Hà Nội (HAN) đi Vancouver (YVR)
AA 8421
23:55 - 11:50
01/07/2020
17,965,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,965,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,965,000đ
Hà Nội (HAN) đi Vancouver (YVR)
AC 6985
23:30 - 10:40
01/07/2020
19,335,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,335,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,335,000đ
Hà Nội (HAN) đi Vancouver (YVR)
AC 6985
23:30 - 10:35
09/07/2020
19,353,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,353,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,353,000đ
Hà Nội (HAN) đi Vancouver (YVR)
AA 8421
23:55 - 20:04
09/07/2020
20,811,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,811,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,811,000đ
Hà Nội (HAN) đi Vancouver (YVR)
JL 752
23:55 - 17:38
01/07/2020
21,118,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,118,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,118,000đ
Hà Nội (HAN) đi Vancouver (YVR)
JL 752
23:55 - 11:16
09/07/2020
21,135,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,135,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,135,000đ
Hà Nội (HAN) đi Vancouver (YVR)
DL 7910
23:10 - 12:05
01/07/2020
21,135,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,135,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,135,000đ
Hà Nội (HAN) đi Toronto (YTO)
TK 165
21:45 - 18:15
01/07/2020
25,105,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
25,105,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
25,105,000đ
Vé đi Canada xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Vancouver (YVR)
7C 2904
01:30 - 10:35
09/07/2020
20,523,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,523,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,523,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Vancouver (YVR)
7C 2902
14:20 - 10:35
09/07/2020
20,523,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,523,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,523,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Vancouver (YVR)
LJ 78
11:10 - 12:05
09/07/2020
22,323,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
22,323,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
22,323,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Toronto (YTO)
7C 2904
01:30 - 21:38
09/07/2020
23,027,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
23,027,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
23,027,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Vancouver (YVR)
OZ 758
15:10 - 20:29
09/07/2020
21,737,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,737,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,737,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Toronto (YTO)
OZ 758
15:10 - 18:35
09/07/2020
24,335,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
24,335,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
24,335,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Toronto (YTO)
LJ 60
01:35 - 21:55
09/07/2020
26,135,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,135,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,135,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Toronto (YTO)
KE 5770
01:35 - 09:45
09/07/2020
28,631,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
28,631,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
28,631,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Toronto (YTO)
3K 542
21:15 - 15:55
09/07/2020
35,120,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
35,120,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
35,120,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Vancouver (YVR)
OZ 756
23:05 - 09:25
09/07/2020
33,241,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
33,241,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
33,241,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến

Canada quyến rũ du khách bởi những danh lam thắng cảnh, các di tích bảo tàng lịch sử và những địa điểm vui chơi giải trí hấp dẫn. Là một đất nước lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Cộng hoà liên bang Nga, gồm 7 vùng với bảy màu sắc khác nhau tượng trưng cho 7 sắc cầu vồng, bạn sẽ không bao giờ phải phân vân đi đâu, làm gì ở Canada. Mà nếu có phân vân thì cũng bởi đất nước rộng lớn, xinh đẹp này có quá nhiều địa danh xinh đẹp.(Đặt vé máy bay đi Canada)

Bảo hiểm du lịch Canada

Để mua bảo hiểm kèm theo cho vé đã được xuất, bạn có thể liên hệ email info@vemaybay247.com hoặc tổng đài (028) 3514.6666 trong giờ làm việc của chúng tôi Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 19:30, Thứ 7: 9:00-14:00 và để mua bảo hiểm Chúng tôi sẽ báo giá lại cho các bạn vì các gói bảo hiểm với thời gian du lịch khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau. Chi phí gói bảo hiểm sẽ được tự động tính dựa theo tổng số ngày chuyến đi và địa điểm nơi bạn đến cho các giao dịch mua kèm theo vé máy bay online.

Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!