Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Trung Quốc
Giá vé đi Trung Quốc từ 8,873,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Nam Ninh (NNG) Trung Quốc xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Nam Ninh (NNG) Trung Quốc cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi đi Nam Ninh Trung Quốc

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Trung Quốc xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bắc Kinh (BJS)
BL 790
21:15 - 14:45
09/07/2020
9,083,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
9,083,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
9,083,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bắc Kinh (BJS)
BL 794
22:15 - 14:45
09/07/2020
9,083,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
9,083,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
9,083,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Thượng Hải (SHA)
BR 382
01:50 - 16:10
09/07/2020
17,601,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,601,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,601,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bắc Kinh (BJS)
BR 382
01:50 - 23:45
09/07/2020
19,205,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,205,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,205,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Thượng Hải (SHA)
BL 764
13:00 - 18:00
09/07/2020
18,066,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,066,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,066,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bắc Kinh (BJS)
CI 784
17:45 - 18:50
01/07/2020
17,626,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,626,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,626,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bắc Kinh (BJS)
CI 784
17:45 - 10:55
09/07/2020
17,639,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,639,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,639,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Bắc Kinh (BJS)
BR 396
15:55 - 18:15
09/07/2020
20,234,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,234,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,234,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Thượng Hải (SHA)
MU 2586
19:10 - 10:50
09/07/2020
20,370,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,370,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,370,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Quảng Châu (CAN)
VN502
09:55 - 14:10
02/07/2020
23,504,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
23,504,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
23,504,000đ
Vé đi Trung Quốc xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Bắc Kinh (BJS)
ZH 2000
05:45 - 10:25
09/07/2020
9,262,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
9,262,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
9,262,000đ
Hà Nội (HAN) đi Bắc Kinh (BJS)
PR 596
01:45 - 11:55
09/07/2020
9,074,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
9,074,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
9,074,000đ
Hà Nội (HAN) đi Bắc Kinh (BJS)
NX 897
23:15 - 10:15
01/07/2020
10,227,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,227,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,227,000đ
Hà Nội (HAN) đi Thượng Hải (SHA)
NX 897
23:15 - 12:55
09/07/2020
9,557,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
9,557,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
9,557,000đ
Hà Nội (HAN) đi Thượng Hải (SHA)
BL 150
23:45 - 10:25
01/07/2020
9,788,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
9,788,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
9,788,000đ
Hà Nội (HAN) đi Thượng Hải (SHA)
BL 160
09:35 - 21:20
09/07/2020
10,245,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,245,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,245,000đ
Hà Nội (HAN) đi Thượng Hải (SHA)
NX 897
23:15 - 12:55
01/07/2020
11,138,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,138,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,138,000đ
Hà Nội (HAN) đi Bắc Kinh (BJS)
NX 897
23:15 - 15:10
09/07/2020
11,168,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,168,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,168,000đ
Hà Nội (HAN) đi Thượng Hải (SHA)
BR 398
12:05 - 16:10
09/07/2020
12,292,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,292,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,292,000đ
Hà Nội (HAN) đi Thượng Hải (SHA)
BR 386
18:00 - 16:10
09/07/2020
12,292,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,292,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,292,000đ
Vé đi Trung Quốc xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Bắc Kinh (BJS)
BL 646
18:00 - 14:45
09/07/2020
8,873,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
8,873,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
8,873,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Thượng Hải (SHA)
NX 977
21:50 - 09:00
01/07/2020
8,498,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
8,498,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
8,498,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Thượng Hải (SHA)
NX 875
23:55 - 09:00
01/07/2020
10,087,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,087,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,087,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Thượng Hải (SHA)
BL 164
10:30 - 15:05
01/07/2020
10,615,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,615,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,615,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Thượng Hải (SHA)
NX 869
08:50 - 21:00
01/07/2020
11,489,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,489,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,489,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Thượng Hải (SHA)
NX 869
08:50 - 21:00
09/07/2020
11,496,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
11,496,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
11,496,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Thượng Hải (SHA)
BL 140
09:20 - 19:05
09/07/2020
14,386,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,386,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,386,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Bắc Kinh (BJS)
BL 140
09:20 - 10:15
09/07/2020
16,085,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,085,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,085,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Bắc Kinh (BJS)
BR 384
14:10 - 23:45
01/07/2020
17,173,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,173,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,173,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Bắc Kinh (BJS)
BL 164
10:30 - 12:25
01/07/2020
16,611,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
16,611,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
16,611,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến

Trung Quốc -"chiếc nôi" của văn hóa Châu Á, là sự tổng hợp của nhiều quốc gia đã tồn tại và nối tiếp nhau tại lục địa Đông Á cách đây ít nhất 3.500 năm, một nền văn minh lâu đời với hệ thống chữ viết riêng sử dụng cho đến ngày nay. Lịch sử Trung Quốc đặc trưng bởi những chia tách và thống nhất lặp đi lặp lại qua các thời kỳ hòa bình xen kẽ chiến tranh trên một lãnh thổ rộng lớn đầy biến động từ một vùng đất chính tại Bình nguyên Hoa Bắc và lan ra tận các vùng phía Đông, Đông Bắc và Trung Á.Trung Quốc là một đất nước vô cùng rộng lớn với cảnh quan và con người đa dạng. Những điểm đến hấp dẫn như Vạn Lý Trường Thành hay Cung Điện Mùa Hè,...(Đặt vé máy bay đi Trung Quốc)

Trung-Quoc.jpg

Bảo hiểm du lịch Trung Quốc

Để mua bảo hiểm kèm theo cho vé đã được xuất, bạn có thể liên hệ email info@vemaybay247.com hoặc tổng đài (028) 3514.6666 trong giờ làm việc của chúng tôi Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 19:30, Thứ 7: 9:00-14:00 và để mua bảo hiểm Chúng tôi sẽ báo giá lại cho các bạn vì các gói bảo hiểm với thời gian du lịch khác nhau sẽ có giá dao động khác nhau. Chi phí gói bảo hiểm sẽ được tự động tính dựa theo tổng số ngày chuyến đi và địa điểm nơi bạn đến cho các giao dịch mua kèm theo vé máy bay online.

Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!