Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Ðan Mạch
Giá vé đi Ðan Mạch từ 12,648,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ từ Hồ Chí Minh đi Ðan Mạch xin tham khảo bảng giá vé máy bay từ Hồ Chí Minh đi Ðan Mạch cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi từ Hồ Chí Minh Ðan Mạch

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Ðan Mạch xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
AY 6384
15:30 - 07:40
20/09/2020
12,648,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,648,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,648,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
TK 163
21:25 - 14:00
01/07/2020
18,654,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,654,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,654,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
TK 163
21:25 - 17:35
09/07/2020
18,671,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,671,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,671,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
3K 552
21:40 - 09:40
09/07/2020
17,765,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,765,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,765,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
3K 552
21:40 - 12:55
01/07/2020
19,006,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,006,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,006,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
BL 111
07:10 - 09:55
09/07/2020
19,087,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
19,087,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
19,087,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
3K 558
15:30 - 17:15
20/09/2020
14,407,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,407,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,407,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
BL 131
13:10 - 08:50
09/07/2020
20,979,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,979,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,979,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
BA 2358
19:30 - 21:55
20/09/2020
15,505,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,505,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,505,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
AY 5852
19:05 - 07:40
20/09/2020
15,354,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,354,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,354,000đ
Vé đi Ðan Mạch xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
TK 165
21:45 - 14:00
01/07/2020
17,977,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,977,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,977,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
TK 165
21:45 - 17:35
09/07/2020
17,992,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
17,992,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
17,992,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
BL 160
09:35 - 09:55
09/07/2020
26,030,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,030,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,030,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
AY 2628
19:55 - 12:10
09/07/2020
26,706,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
26,706,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
26,706,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
AZ 3000
23:20 - 14:20
09/07/2020
35,135,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
35,135,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
35,135,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
HX 529
17:55 - 12:55
01/07/2020
33,795,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
33,795,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
33,795,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
AY 6260
15:55 - 16:55
01/07/2020
42,562,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
42,562,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
42,562,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
MI 5887
18:30 - 10:50
01/07/2020
93,416,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
93,416,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
93,416,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
CX 1790
10:15 - 10:00
01/07/2020
103,482,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
103,482,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
103,482,000đ
Vé đi Ðan Mạch xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
3K 542
21:15 - 09:55
09/07/2020
20,152,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,152,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,152,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
BL 632
08:30 - 11:30
09/07/2020
32,322,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
32,322,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
32,322,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
BL 646
18:00 - 11:30
09/07/2020
32,322,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
32,322,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
32,322,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
BR 384
14:10 - 11:05
01/07/2020
37,355,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
37,355,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
37,355,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
3K 548
08:50 - 09:15
01/07/2020
46,024,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
46,024,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
46,024,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
OZ 756
23:05 - 22:50
09/07/2020
47,002,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
47,002,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
47,002,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
KE 5770
01:35 - 22:30
09/07/2020
56,436,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
56,436,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
56,436,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
KE 5790
11:10 - 21:55
01/07/2020
59,561,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
59,561,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
59,561,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
PG 4288
15:20 - 18:50
01/07/2020
79,391,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
79,391,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
79,391,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
BL 164
10:30 - 10:00
01/07/2020
94,102,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
94,102,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
94,102,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Ðan Mạch
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!