Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Ðan Mạch
Giá vé đi Ðan Mạch từ 10,833,000đ
Đặt vé máy bay giá rẻ đi Aarhus (AAR) Ðan Mạch xin tham khảo bảng giá vé máy bay đi Aarhus (AAR) Ðan Mạch cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi đi Aarhus Ðan Mạch

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Ðan Mạch xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
10:15 - 18:45
19/01/2020
12,754,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,754,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,754,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Billund (BLL)
16:10 - 09:00
19/01/2020
12,657,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
12,657,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
12,657,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
21:40 - 22:45
09/01/2020
13,878,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
13,878,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
13,878,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
16:10 - 12:30
03/02/2020
14,465,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,465,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,465,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Billund (BLL)
16:10 - 17:00
03/02/2020
14,465,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,465,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,465,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
20:10 - 06:35
03/02/2020
15,281,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,281,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,281,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
18:55 - 11:40
19/01/2020
14,791,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
14,791,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
14,791,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
19:15 - 11:40
03/02/2020
15,400,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,400,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,400,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
19:15 - 19:10
11/01/2020
15,408,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,408,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,408,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
16:40 - 08:10
19/01/2020
15,261,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,261,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,261,000đ
Vé đi Ðan Mạch xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
02:25 - 07:55
09/01/2020
10,833,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
10,833,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
10,833,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
05:55 - 06:00
09/01/2020
18,350,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,350,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,350,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
20:25 - 06:35
11/01/2020
18,940,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
18,940,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
18,940,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
23:50 - 10:55
09/01/2020
20,680,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
20,680,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
20,680,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
20:25 - 06:35
09/01/2020
21,311,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,311,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,311,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
19:45 - 13:10
09/01/2020
21,711,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,711,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,711,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
01:35 - 12:50
09/01/2020
21,450,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,450,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,450,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
19:45 - 08:10
09/01/2020
21,460,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,460,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,460,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
10:30 - 13:10
09/01/2020
21,874,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,874,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,874,000đ
Hà Nội (HAN) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
22:50 - 14:20
11/01/2020
22,159,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
22,159,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
22,159,000đ
Vé đi Ðan Mạch xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
18:05 - 07:55
09/01/2020
15,596,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
15,596,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
15,596,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
09:55 - 08:10
09/01/2020
21,690,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,690,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,690,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
22:00 - 14:20
11/01/2020
21,740,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
21,740,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
21,740,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
18:00 - 23:20
09/01/2020
23,020,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
23,020,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
23,020,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
16:30 - 11:20
11/01/2020
31,056,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
31,056,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
31,056,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
20:00 - 14:20
09/01/2020
31,155,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
31,155,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
31,155,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
16:30 - 08:25
09/01/2020
31,289,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
31,289,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
31,289,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
09:55 - 08:10
11/01/2020
31,220,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
31,220,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
31,220,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
16:30 - 06:00
09/01/2020
31,429,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
31,429,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
31,429,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Cô-pen-ha-gen (CPH)
16:30 - 06:00
11/01/2020
31,429,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
31,429,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
31,429,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Ðan Mạch
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!