Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Vé máy bay đi Hồng kông
Giá vé đi Hồng kông từ 2,411,926đ
Đặt vé máy bay giá rẻ từ Hải Phòng đi Hồng kông xin tham khảo bảng giá vé máy bay từ Hải Phòng đi Hồng kông cập nhật dưới đây. Hotline trợ giúp đặt vé: 0972.247.247 hoặc: (028)3514.6666 - Tổng đại lý vé máy bay 247 - chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay quốc tế của hơn 180 hãng toàn cầu

Vé máy bay giá rẻ đi từ Hải Phòng Hồng kông

Đang tìm kiếm chuyến bay...
XEM THÊM . . .
Vé đi Hồng kông xuất phát từ Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh (SGN) đi Hồng Kông (HKG)
VN594
10:25 - 14:20
01/07/2020
3,785,200đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,785,200đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,785,200đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Hồng Kông (HKG)
VN594
10:25 - 14:20
09/07/2020
3,786,200đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,786,200đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,786,200đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Hồng Kông (HKG)
BL 772
15:35 - 12:25
01/07/2020
4,027,546đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,027,546đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,027,546đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Hồng Kông (HKG)
BL 782
18:30 - 12:25
01/07/2020
4,027,546đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,027,546đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,027,546đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Hồng Kông (HKG)
BL 668
07:45 - 13:15
01/07/2020
4,269,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,269,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,269,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Hồng Kông (HKG)
BL 684
17:40 - 13:15
09/07/2020
4,719,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,719,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,719,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Hồng Kông (HKG)
CX 764
19:05 - 22:40
01/07/2020
5,447,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,447,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,447,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Hồng Kông (HKG)
CX 764
19:05 - 22:40
09/07/2020
5,451,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,451,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,451,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Hồng Kông (HKG)
BL 740
05:30 - 13:30
01/07/2020
6,270,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,270,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,270,000đ
Hồ Chí Minh (SGN) đi Hồng Kông (HKG)
BL 794
22:15 - 13:30
01/07/2020
6,270,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
6,270,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
6,270,000đ
Vé đi Hồng kông xuất phát từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) đi Hồng Kông (HKG)
BL 160
09:35 - 12:25
09/07/2020
2,647,546đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,647,546đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,647,546đ
Hà Nội (HAN) đi Hồng Kông (HKG)
BL 160
09:35 - 12:25
09/07/2020
3,170,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
3,170,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
3,170,000đ
Hà Nội (HAN) đi Hồng Kông (HKG)
BL 633
06:30 - 13:15
01/07/2020
4,269,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,269,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,269,000đ
Hà Nội (HAN) đi Hồng Kông (HKG)
VN592
10:15 - 13:30
01/07/2020
4,953,200đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,953,200đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,953,200đ
Hà Nội (HAN) đi Hồng Kông (HKG)
VN592
10:15 - 13:30
09/07/2020
4,955,200đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,955,200đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,955,200đ
Hà Nội (HAN) đi Hồng Kông (HKG)
BL 797
22:45 - 14:20
01/07/2020
5,101,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,101,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,101,000đ
Hà Nội (HAN) đi Hồng Kông (HKG)
BL 747
06:00 - 14:20
01/07/2020
5,101,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
5,101,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
5,101,000đ
Hà Nội (HAN) đi Hồng Kông (HKG)
7C 2804
01:50 - 12:35
09/07/2020
7,773,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
7,773,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
7,773,000đ
Hà Nội (HAN) đi Hồng Kông (HKG)
PR 596
01:45 - 10:10
09/07/2020
9,612,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
9,612,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
9,612,000đ
Hà Nội (HAN) đi Hồng Kông (HKG)
HX 529
17:55 - 20:55
01/07/2020
9,958,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
9,958,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
9,958,000đ
Vé đi Hồng kông xuất phát từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) đi Hồng Kông (HKG)
BL 164
10:30 - 13:15
01/07/2020
2,411,926đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,411,926đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,411,926đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồng Kông (HKG)
UO 553
12:15 - 15:15
09/07/2020
2,434,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,434,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,434,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồng Kông (HKG)
UO 559
18:15 - 21:10
09/07/2020
2,434,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,434,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,434,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồng Kông (HKG)
BL 164
10:30 - 13:15
01/07/2020
2,816,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
2,816,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
2,816,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồng Kông (HKG)
BL 646
18:00 - 12:25
01/07/2020
4,317,546đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,317,546đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,317,546đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồng Kông (HKG)
BL 693
21:40 - 14:20
01/07/2020
4,891,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,891,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,891,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồng Kông (HKG)
BL 691
21:45 - 14:20
01/07/2020
4,891,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
4,891,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
4,891,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồng Kông (HKG)
7C 2902
14:20 - 12:35
01/07/2020
8,001,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
8,001,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
8,001,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồng Kông (HKG)
7C 2904
01:30 - 12:35
09/07/2020
8,007,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
8,007,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
8,007,000đ
Đà Nẵng (DAD) đi Hồng Kông (HKG)
3K 548
08:50 - 14:20
01/07/2020
8,931,000đ
Chi tiết thanh toán
Người lớn
8,931,000đ (X1)
Trẻ em
0đ (X0)
Em bé
0đ (X0)
Tổng
8,931,000đ
Xem thêm vé máy bay các quốc gia khác
Khứ hồi: Một chiều:
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Người lớn
Trên 12 tuổi
Trẻ em
Từ 2 - 12 tuổi
Em bé
Dưới 2 tuổi
Chiều đi
Chi tiết thanh toán
Người lớn
đ
Trẻ em
đ
Em bé
đ
Tổng
đ
*Giá vé đã bao gồm thuế & phí
Thông tin du lịch điểm đến
Bảo hiểm du lịch Hồng kông
Chọn các điểm đến bạn yêu thích, thời gian bay và giá cao nhất bạn mong muốn chi trả, vemaybay247 sẽ thông báo cho bạn vé rẻ ngay khi chúng tôi tìm thấy chuyến bay thích hợp với yêu cầu của bạn
Đang cập nhật lại biến động giá hiện tại. Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Đang tải dữ liệu... Xin vui lòng chờ trong giây lát!