Đại lý vé Phòng vé vietnam airlines tại Hà nội

 

 

BỘ PHẬN QUỐC TẾ

Vân 08.3840.9857 – Tuyến 08.3840.8390

Quang 08.6273.8786 – 08.6273.8687

BỘ PHẬN NỘI ĐỊA

08.3518.0456 Yến

08.3840.6949 Trâm – 08.3514.6666 Dũng

08.3840.4557 Châu – 08.3840.6127 Phượng

08.6675.1847 Kiều – 08.3840.6137 Liêu

Updated: May 25, 2016 — 8:10 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

VÉ MÁY BAY 247 | 87F Đinh Tiên Hoàng Q.BT TP HCM
Đặt vé Quốc Tế: (08)35146666 - Đặt vé Nội Địa: (08)35180456
VÉ MÁY BAY 247