vé máy bay china airlines

china-airlines

china-airlines

LIÊN HỆ MUA VÉ CỦA CHINA AIRLINES THEO CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI BÊN TRÁI WEBSITE (BỘ PHẬN QUỐC TẾ 1 VÀ 2) – 120 PHAN XÍCH LONG TP HCM

China Airlines là hãng hàng không quốc gia của Trung Hoa Dân Quốc. Về danh nghĩa China Airlines không phải là công ty quốc doanh, nó trực thuộc Quỹ Phát triển Sự nghiệp Hàng không Trung Hoa, tiếng Anh: China Aviation Development Foundation, là quỹ của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của hãng chịu trách nhiệm trước Viện Lập pháp, không giống như các công ty quốc doanh khác của Đài Loan. Hãng có trụ sở tại Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan và Đài Bắc. Hãng thực hiện các tuyến bay đi châu Âu, Bắc Mỹ, và châu Đại Dương.

BẢNG GIÁ VÉ THAM KHẢO MỘT SỐ TUYẾN ĐÔNG NAM Á
FLIGHTS FROM HO CHI MINH CITY (PRICE FOR REFRERENCE ONLY)
Flights schedule from Hochiminh city to Siem Reap – Airfares – Air tickets booking & reservation information
From To Day of services Flight No Departure time Arrival time Internet Price
Hochiminh Siem Reap 1,2,3,4,5,6,7 VN 827 11 : 40 12 : 40 US$184
Day of service: 1=Mon; 2=Tue; 3=Wed; 4=Thu; 5=Fri; 6=Sat; 7=Sun. 1,2,3,4,5,6,7 VN 807 12 : 25 13 : 45 US$184
1,2,3,4,5,6,7 VN 823 15 : 35 16 : 35 US$184
1,2,3,4,5,6,7 VN 829 16 : 30 17 : 30 US$184
Flights schedule from Hochiminh city to Phnom Penh – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Hochiminh Phnom Penh 1,2,3,4,5,6,7 VN 817 12 : 25 13 : 15 US$129
Day of service: 1=Mon; 2=Tue; 3=Wed; 4=Thu; 5=Fri; 6=Sat; 7=Sun. 1,2,3,4,5,6,7 VN 840 14 : 15 14 : 55 US$129
1,2,3,4,5,6,7 VN 819 17 : 15 18 : 05 US$129
Flights schedule from Hochiminh city to Bangkok – Airfares – Air tickets booking & reservation information ( * )
Hochiminh Bangkok 1,2,3,4,5,6,7 VN 851 11 : 30 13 : 00 US$220
Flights schedule from Hochiminh city to Vientian – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Hochiminh Vientian 1,2,3,4,5,6,7 VN 840 14 : 15 17 : 15 US$244
Flights schedule from Hochiminh city to Luong Phrabang / via to Ha Noi – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Hochiminh Luong Phrabang 1,2,3,4,5,6,7 VN 220 14 : 00 PM 16 : 00 PM
Day of service: 1=Mon; 2=Tue; 3=Wed; 4=Thu; 5=Fri; 6=Sat; 7=Sun. via Ha Noi VN 867 18 : 25 AM 19 : 25 PM US$246
Flights schedule from Hochiminh city to Hongkong – Airfares – Air tickets booking & reservation information ( * )
Hochiminh Hongkong 1,2,3,4,5,6,7 VN 762 10 : 10 AM 13 : 45 PM US$369
Flights schedule from Hochiminh city to Manila – Airfares – Air tickets booking & reservation information ( * )
Hochiminh Manila 2,4,6 VN 592 10 : 00 AM 13 : 25 PM US$314
Day of service: 1=Mon; 2=Tue; 3=Wed; 4=Thu; 5=Fri; 6=Sat; 7=Sun. 1,3,5 VN 598 15 : 30 PM 19 : 10 PM US$314

FROM HA NOI CAPITAL
Flights schedule from Ha Noi capital to Siem Reap – Airfares – Air tickets booking & reservation information
From To Day of services Flight No Departure time Arrival time Internet Price
Ha Noi Siem Reap 1,3,6 VN 869 09 : 15 AM 12 : 15 PM US$249
Day of service: 1=Mon; 2=Tue; 3=Wed; 4=Thu; 5=Fri; 6=Sat; 7=Sun. 1,2,3,4,5,6,7 VN 843 15 : 10 PM 17 : 05 PM US$249
1,2,3,4,5,6,7 VN 845 16 : 55 PM 18 : 50 PM US$249
1,2,3,4,5,6,7 VN 801 18 : 15 PM 20 : 10 PM US$249
Flights schedule from Ha Noi capital to Phnom Penh – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Ha Noi Phnom Penh 1,2,3,4,5,6,7 VN 841 08 : 30 AM 11 : 50 AM US$244
Flights schedule from Ha Noi capital to Bangkok – Airfares – Air tickets booking & reservation information ( * )
Ha Noi Bangkok 1,2,3,4,5,6,7 VN 757 06 : 30 AM 08 : 30 AM
via Ho Chi Minh VN 851 11 : 30 AM 13 : 00 PM US$442
Flights schedule from Ha Noi capital to Vientian – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Ha Noi Vientian 1,2,3,4,5,6,7 VN 481 08 : 30 AM 09 : 35 AM US$184
Day of service: 1=Mon; 2=Tue; 3=Wed; 4=Thu; 5=Fri; 6=Sat; 7=Sun. 1,3,4,6,7 VN 825 16 : 30 PM 17 : 50 PM US$184
Flights schedule from Ha Noi capital to Luong Phrabang – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Ha Noi Luong Phrabang 1,3,4,6,7 VN 869 09 : 15 AM 10 : 10 AM US$184
2,3,4,6,7 VN 867 18 : 25 PM 19 : 25 PM US$184
Flights schedule from Ha Noi capital to Hongkong – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Ha Noi Hongkong 1,2,3,4,5,6,7 VN 790 11 : 05 AM 13 : 55 PM US$319
Day of service: 1=Mon; 2=Tue; 3=Wed; 4=Thu; 5=Fri; 6=Sat; 7=Sun. 1,2,3,4,5,6,7 VN 792 19 : 10 PM 22 : 00 PM US$319
Flights schedule from Ha Noi capital to Manila – Airfares – Air tickets booking & reservation information ( * )
Ha Noi Manila 1,2,3,4,5,6,7 VN 217 11 : 00 AM 13 : 00 PM US$
Day of service: 1=Mon; 2=Tue; 3=Wed; 4=Thu; 5=Fri; 6=Sat; 7=Sun. via Ho Chi Minh VN 598 15 : 30 PM 19 : 10 PM US$

FROM SIEM RIEP
Flights schedule from Siem Reap to Hochiminh city – Airfares – Air tickets booking & reservation information
From To Day of services Flight No Departure time Arrival time Internet Price
Siem Reap Hochiminh 1,2,3,4,5,6,7 VN 826 13 : 40 PM 14 : 40 PM US$170
Day of service: 1=Mon; 2=Tue; 3=Wed; 4=Thu; 5=Fri; 6=Sat; 7=Sun. 1,2,3,4,5,6,7 VN 806 14 : 25 PM 15 : 45 PM US$170
1,2,3,4,5,6,7 VN 822 17 : 30 PM 18 : 30 PM US$170
1,2,3,4,5,6,7 VN 828 18 : 30 PM 19 : 30 PM US$170
1,2,3,4,5,6,7 VN 846 18 : 40 PM 20 : 00 PM US$170
Flights schedule from Siem Reap to Ha Noi capital – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Siem Reap Hanoi 1,2,3,4,5,6,7 VN 842 18 : 05 PM 20 : 00 PM US$235
Day of service: 1=Mon; 2=Tue; 3=Wed; 4=Thu; 5=Fri; 6=Sat; 7=Sun. 1,2,3,4,5,6,7 VN 844 19 : 50 PM 21 : 45 PM US$235
1,2,3,4,5,6,7 VN 800 21 : 00 PM 22 : 55 PM US$235
1,3,6 VN 868 12 : 55 PM 16 : 05 PM US$235

FROM PHNOM PENH
Flights schedule from Phnom Penh to Hochiminh city – Airfares – Air tickets booking & reservation information
From To Day of services Flight No Departure time Arrival time Internet Price
Phnom Penh Hochiminh 1,2,3,4,5,6,7 VN 841 12 : 40 PM 13 : 25 PM US$115
Day of service: 1=Mon; 2=Tue; 3=Wed; 4=Thu; 5=Fri; 6=Sat; 7=Sun. 1,2,3,4,5,6,7 VN 816 13 : 55 PM 14 : 45 PM US$115
1,2,3,4,5,6,7 VN 818 18 : 50 PM 19 : 40 PM US$115
Flights schedule from Phnom Penh to Ha Noi capital – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Phnom Penh Ha Noi 1,2,3,4,5,6,7 VN 840 15 : 50 PM 19 : 10 PM US$230

FROM BANGKOK

Flights schedule from Bangkok to Hochiminh city – Airfares – Air tickets booking & reservation information
From To Day of services Flight No Departure time Arrival time Internet Price
Bangkok Hochiminh 1,2,3,4,5,6,7 VN 850 14 : 00 PM 15 : 30 PM US$252
Flights schedule from Bangkok to Ha Noi capital – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Bangkok Ha Noi 1,2,3,4,5,6,7 VN 830 12 : 20 PM 14 : 10 PM US$252

FROM VIENTIANE

Flights schedule from Vientiane to Hochiminh city – Airfares – Air tickets booking & reservation information
From To Day of services Flight No Departure time Arrival time Internet Price
Vientiane Hochiminh 1,2,3,4,5,6,7 VN 841 10 : 20 AM 13 : 25 PM US$230
Flights schedule from Vientian to Ha Noi capital – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Vientiane Ha Noi 1,2,3,4,5,6,7 VN 824 14 : 10 PM 15 : 30 PM US$180
Day of service: 1=Mon; 2=Tue; 3=Wed; 4=Thu; 5=Fri; 6=Sat; 7=Sun. 1,2,3,4,5,6,7 VN 840 17 : 45 PM 18 : 45 PM US$180

FROM LUONG PRABANG

Flights schedule from Luong Prabang to Hochiminh city – Airfares – Air tickets booking & reservation information
From To Day of services Flight No Departure time Arrival time Internet Price
Luong Prabang Hochiminh 1,2,3,4,5,6,7 VN 868 15 : 15 PM 16 : 05 PM
Day of service: 1=Mon; 2=Tue; 3=Wed; 4=Thu; 5=Fri; 6=Sat; 7=Sun. via Ha Noi VN 231 18 : 35 PM 20 : 35 PM US$242
Flights schedule from Luong Prabang to Ha Noi capital – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Luong Prabang Ha Noi 1,3,4,6,7 VN 868 15 : 15 PM 16 : 05 PM US$180
2,3,4,6,7 VN 866 16 : 45 PM 17 : 45 PM US$180

FROM HONG KONG

Flights schedule from Hong Kong to Hochiminh city – Airfares – Air tickets booking & reservation information
From To Day of services Flight No Departure time Arrival time Internet Price
Hong Kong Hochiminh 1,2,3,4,5,6,7 VN 763 14 : 50 PM 16 : 15 PM US$460
Flights schedule from Hong Kong to Ha Noi capital – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Hong Kong Ha Noi 1,2,3,4,5,6,7 VN 791 14 : 55 PM 15 : 55 PM US$376

FROM MANILA

Flights schedule from Manila to Hochiminh city – Airfares – Air tickets booking & reservation information
From To Day of services Flight No Departure time Arrival time Internet Price
Manila Hochiminh 2,4,6 VN 591 07 : 20 AM 09 : 00 AM US$430
1,3,5 VN 597 12 : 45 PM 14 : 30 PM US$430
Flights schedule from Manila to Ha Noi capital – Airfares – Air tickets booking & reservation information
Manila Ha Noi 1,2,3,4,5,6,7 VN 597 12 : 45 PM 14 : 30 PM US$
viaHochiminh VN 597 12 : 45 AM 14 : 30 AM US$

THAM KHẢO BẢNG GIÁ CHINA AIRLINES ĐI MỸ VÀ CANADA 2011

Từ Ho Chi Minh đến Hạng DV Hạng vé Khởi hành
(2011) Thời hạn Giá vé
(USD)
Los Angeles/
San Francisco Economy B 15Jun-15Sep 1 chiều 688
Economy B 6 tháng 1284
Economy B 3 tháng 1193
Economy B 1 tháng 1182
Economy X 1 tháng 1131
Seattle Economy T 15Jun-15Sep 1 chiều 744
Economy T 6 tháng 1386
Economy T 3 tháng 1295
Economy T 1 tháng 1284
Economy B 1 tháng 1233
Vancouver Economy B 15Jun-15Sep 1 chiều 642
Economy X 6 tháng 530
Economy B 3 tháng 1264
Economy X 1 tháng 1020
Economy U 1 tháng 958
Economy H 1 tháng 890
Toronto Economy B 15Jun-15Sep 1 chiều 754
Economy T 6 tháng 1580
Economy B 3 tháng 1468

tran-hai-bang-247-vietnam

tran-hai-bang-247-vietnam

247-7

 

247-1

247-1

247-2

247-2

247-3

247-3

247-4

247-4

247-5

247-5

247-6

247-6

120-phan-xich-long

87f Đinh tiên Hoàng

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

VÉ MÁY BAY 247 | 87F Đinh Tiên Hoàng Q.BT TP HCM
Đặt vé Quốc Tế: (08)35146666 - Đặt vé Nội Địa: (08)35180456
VÉ MÁY BAY 247